הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ברחת" לאנגלית

you ran away you escaped you ran off running away did you run away did you escape
you fled
did you run off
you got away
running off
why'd you run away
were you running
you took off
got out
flee

הצעות

אז ברחת מהמתקן נוער להשיג נקמה?
So you ran away from the youth facility to get revenge?
את ברחת ממני ליד קבר אבי.
You ran away from me at my father's grave.
ברחת ממחנה העבודה אז אני יודע שאתה ערמומי.
You escaped the work camp, so I know you're cunning.
אני צריכה שתגיד לי בדיוק איך ברחת מהארציים.
I need you to tell me exactly how you escaped from the grounders.
ברחת כה מהר, מעל הגדר ובמורד הגבעה
You ran off so quickly, over the wall and down the hill.
ברחת כל כך מהר באותו היום.
You ran off so quickly the other day.
ברחת פעם אחת, אבל הסתובבת וחזרת.
You ran away once, but you turned around and came back.
אמרת הקופאית בודגה כי ברחת הזמיר.
You told the cashier at the bodega that you escaped the Nightingale.
אבל ברחת כי אף-אחד לא אוהב אותך?
But you ran away 'cause nobody loves you?
וברגע שהפרדת אותן ברחת עם שתיים.
And once you pulled them apart, you ran away with two.
ניסינו להרגיע אותך, אך ברחת.
We tried to calm you down, but you ran away.
בואי נדבר על סוף השבוע שבו ברחת.
All right, let's talk about the weekend that you escaped.
זה היה בדיוק אחרי ברחת מן הציידים באפגניסטן.
This was just after you escaped from the Hunters in Afghanistan.
איך שקראת לי עד היום שבו ברחת
What you called me until the day you ran away.
ברחת מהרשויות ולאף אחד אין תמונה שלך?
To escape the authorities and no one got a picture of you?
איך ברחת בעת המצור על הארמון?
How did you escape during the siege of the palace?
מקווה שלא ברחת עם החלבן עדיין.
Hopefully, you haven't run off with the milkman yet.
ולכן ברחת, ונתת לרובין לשאת באחריות.
So you ran, and you let Robyn take the fall.
אולי כי תמיד ברחת לפני שהתעוררתי.
Maybe that's because you always snuck out before I woke up.
שיחקתי קשה ומהיר כי היה לי הכל ברחת
Played it hard and fast 'cause I had everything Walked away
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3161. מדויק: 3161. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo