הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בריאליטי" לאנגלית

מעולם לא האמנתי בחייזרים, ולאחר מכן התחלתי לצפות בריאליטי.
I never used to believe in aliens, and then I started watching reality television.
אני לא יכול להתאמן על שיפוט בריאליטי בלי מצלמה.
Well, I can't practice reality show judging without a camera.
התפנתה משרה מלאה, ופיית' נתנה את המשרה לאיזו חסרת-כישרון שרוצה להשתתף בריאליטי מבחוץ, רק מפני שהיא השתתפה ב
A full-time opening came up, and faith gave the job to some talentless reality wannabe from the outside, just because she was on the city.
אני אוהב לדמיין את בני המשפחה מתאספים כאן, אוכלים ארוחה כל-אורגנית נטולת-גלוטן של סלט קינואה וצ'יפס כרוב לבן תוך כדי צפייה בריאליטי המקורי בטלוויזיה:
I like to imagine the family gathered here, eating an all-organic, gluten-free meal of quinoa salad and kale chips while watching the original reality TV:
אני לא צופה בריאליטי או.
I don't watch reality TV.
אולי זה היה בריאליטי "עקרות בית אמיתיות"?
Maybe it was on Real Housewives?
אמא, אני מתחילה להרגיש כמו בריאליטי.
Mom, I'm starting to feel like I'm on a reality tv show.

תוצאות נוספות

תוכנית הריאליטי למעצבים שסיפרתי לך, רד.
The designer reality show I was telling you about, red.
הייתי מסוגל להציל את המד מתוכנית הריאליטי.
I was able to salvage the footage from the reality show.
זה איך הגענו בנספח, הניאנדרטלים לבין הריאליטי.
It's how we got the appendix, neanderthals and reality TV.
לרוב, בנקודה הזו, תכנית הריאליטי
Usually, at this point, the reality show would go to commercial.
אני יכול לקבל מישהו לאשר עוד צוות ריאליטי?
Can I get somebody to come down here and verify another reality crew?
והתוכנית הראשונה, זאת תוכנית ריאליטי חדשה ברשת.
Up first, It's a whole new reality on the net.
ב -2010 הניסויים בוצעו שוב בתכנית ריאליטי בטלוויזיה הצרפתית
In 2010, the experiments were duplicated on a French reality TV show,
הם אולי אפילו יתחתנו בתוכנית ריאליטי.
Maybe they'll even get married on a reality show.
השתמשו בבית הזה לתכניות ריאליטי רבות.
They use that house for a lot of reality shows.
אנחנו לא מחפשים משהו בסגנון ריאליטי.
The reality is just not what we're looking for.
ושלושתכם תהיו הכוכבים של, תוכנית הריאליטי החדשה שלנו
And you three will be the stars of our next big reality show,
אשר נמצא בתהליך ואחריו סדרת הריאליטי החדש שלו...
Which is being followed by his new reality series...
אלה הם היסודות של תכנית הריאליטי.
Those are the basics of the reality show.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 406. מדויק: 7. זמן שחלף: 232 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo