הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "ברשת" לאנגלית

הצעות

יצרתי משחקים ברשת בעשר השנים האחרונות.
I've been making games online now for 10 years,
והמעקב ברשת שלו מאפשר לו לבנות בטחון.
And his online surveillance allowed him to build confidence over time.
והתוכנית הראשונה, זאת תוכנית ריאליטי חדשה ברשת.
Up first, It's a whole new reality on the net.
את הנכדה שתמיד רציתי אבל פחדתי לקנות ברשת.
You're the granddaughter I always wanted but was afraid to buy online.
מישהו בבית בילה זמן רב ברשת.
Someone in that house was spending a lot of time online.
התמונה שנשלחה עם ההצעה פורסמה ברשת.
The photo that was sent with the query has appeared online.
החברים שלי ברשת ואני שיתפנו אותם במשך שנים.
My online friends and I have traded them back and forth for years.
הכרתי אותו ברשת כשעדיין הייתי בתיכון.
I met him online when I was still in high school.
אני לומד ממישהו שאבא שלי מצא ברשת.
I'm taking lessons from some guy my dad found online.
בחר את מצבי השלמת המשימה שברצונך שיופיעו ברשת המשימות.
Choose the job completion states that you want to appear in the Jobs Grid.
EncryptionEnabled שווה 1 אם הצפנה זמינה במעתיק יומן הרישום עבור נתונים שנשלחים ברשת.
EncryptionEnabled is 1 if the log copier has encryption enabled for data sent over the network.
בעיות ברשת מונעות התחברות לשרת Exchange. פנה אל מנהל המערכת אם מצב זה נמשך.
Network problems are preventing connection to the Exchange server. Contact your system administrator if this condition persists.
צא מ - OneDrive כדי להפחית את החיובים ברשת.
Exit OneDrive to reduce network charges.
אם אתה עובד ברשת ומשתמש בנתב התומך בהכנס-הפעל אוניברסלי, OneNote יכול להגדיר באופן אוטומטי את הנתב שישמש להשתתפות בשיתוף חי.
If you are on a network and use a router that supports Universal Plug and Play, OneNote can automatically configure the router for participation in a live sharing session.
המיקום חייב להיות תיקיה משותפת ברשת, אתר SharePoint או שרת אחר הנגיש לאנשים אחרים.
The location must be a shared folder on a network, a SharePoint site, or another server that other people can access.
משותפת עם אחרים ברשת או ב - SharePoint.
Shared with others on the network or SharePoint.
Microsoft Exchange אינו זמין. קיימות בעיות ברשת או ששרת Exchange מושבת לצורך תחזוקה.
Microsoft Exchange is not available. Either there are network problems or the Exchange server is down for maintenance.
למבקש יש גישה לאתר SharePoint ברשת בעלת מהירות גבוהה
The requester has access to the SharePoint site on a high speed network
פתיחת דוח ממוזג בהתבסס על בחירותיך ברשת
Opens a merged reported based on your selections in the grid
רשימת תפוצה זו הגיעה לגודל המרבי עבור שרת הדואר האלקטרוני ברשת <0w
This distribution list has reached the maximum size for your network e-mail server. <0w
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3770. מדויק: 3770. זמן שחלף: 194 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo