הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: בשאלה האם
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בשאלה" לאנגלית

הצעות

אתה מניח האוקראינים מוכשרים, שהוא מאוד בשאלה.
You're assuming the Ukrainians are competent, which is very much in question.
מה היה ראשוני מוסכם מחיר לכמות בשאלה?
What was the initial agreed-upon price for the quantity in question?
אז התחלנו בשאלה: האם הם אוהבים אותנו?
So we started with a question: Do they love us?
אתה עונה על שאלות בשאלה שוב.
You're answering questions with a question again.
אני מקבל הבנות האלה לעשות, רק בשאלה.
I get these girls to do, just by asking.
יש לך זיהוי בעצמך או ג'נטלמן בשאלה?
Do you have any identification for yourself or the gentleman in question?
המטופל בשאלה הוא אישה ואף אחד לא מנסה להרוג אותה.
The patient in question is a woman, and no one is trying to kill her.
בזמן שהם לא שחררו את שמו של קצין המשטרה בשאלה...
While they haven't released the name of the police officer in question...
החדר בשאלה, זה היה מרפסת עם גישה לרחוב.
The room in question, it had a balcony with street access.
הקצינים בשאלה היו התקרב על ידי שורה של אנשים.
The officers in question were approached by a series of individuals.
אבל אני מנחש כי התכשיטים בשאלה עדיין ב רשותו שלך.
But I'm guessing that the jewels in question are still in your possession.
מקרה הקצין בשאלה, היא אובחנהכהפרעה דו קוטבית.
The case officer in question, she's been diagnosed as bipolar.
האם זו הנערה הצעירה בשאלה, פרדריק?
ls that the young lady in question, Fredrick?
המוניטין שלך ככבאי הוא לא בשאלה.
Your reputation as a firefighter is not in question.
אז את צריכה להיות הגברת בשאלה.
Then you must be the lady in question.
עונה בשאלה, מקפידה שהנחקר ימשיך לדבר.
Answering with a question, keep the subject talking.
הכחשה מוחלטת של הכל, שאלה שנענית בשאלה?
Constant denial of everything, questions answered with a question.
העתיד עם הלשכה שלך גם הוא בשאלה.
Your future with the bureau is also in question.
ומה קרה ל -"ברד" בשאלה?
And what happened to the "slushy" in question?
חוץ מזה, היא לא היחידה שהזכויות שלה הם בשאלה כאן.
Besides, she's not the only one whose rights are in question here.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 530. מדויק: 530. זמן שחלף: 285 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo