הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בשביל הכיף" לאנגלית

for fun
for the fun of it
for the hell of it
for good measure
recreationally
recreational
for kicks
for sport
for the heck
for laughs
good fun
for the thrill
for a treat
to be a dick

הצעות

עכשיו אני משחק רק בשביל הכיף.
See, I... I just play for fun now.
אין צורך לפוצץ אותנו בשביל הכיף.
There's no call to blow us up for fun.
מזומנים, מכוניות לפגוע באנשים בשביל הכיף.
Cash, cars, hurting people for the fun of it.
חשבת שאני נוהג במהירות כזו סתם בשביל הכיף?
You think I'm driving that fast, for the fun of it?
אבל בשביל הכיף, בואו נראה להם.
But for the hell of it, let's show them.
אין שיחה לפוצץ אותנו בשביל הכיף.
There's no call to blow us up for fun.
וכך גם אני הייתי עוברת בדיקת עיניים סתם בשביל הכיף.
So I used to get my eyes tested just for fun.
ואני שמעתי שהיא קוראת ספרים, כאילו, בשביל הכיף.
And I hear she reads books, like, for fun.
אני עוזר לאנשים בשביל הכיף בחינם.
I help people for fun and for free.
אבל נקרא לזה רצח סתם בשביל הכיף.
But let's call it murder just for fun.
מה עוד עשיתם שם בשביל הכיף.
What else did you do around here for fun?
הם יורים בקנגורו האומללים האלה בשביל הכיף!
They're shooting these poor kangaroos for fun!
טוב, מה את עושה בשביל הכיף?
Well, what do you do for fun?
לימד אותנו כישורי השרדות, דברים כאלה, רק בשביל הכיף.
Teach us survival skills, stuff like that, just for fun.
אני רגילה לתפור בשביל הכיף לא לשם גיוס תרומות.
I'm used to sewing for fun, not fund-raising.
זה לא שניסיתי לרצוח אותו בשביל הכיף.
It's not like I tried to murder your friend for fun.
אתה חושב שאני מחזיק אותם כאן בשביל הכיף
You think I'm keeping them here for fun? I've got orders.
ושוב, זה רק בשביל הכיף.
And again, it's just for fun.
לא הבאתי את האזיקים בשביל הכיף.
I didn't bring these for fun.
מה החבר שלך עושה בשביל הכיף?
What's your friend do for fun?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 774. מדויק: 774. זמן שחלף: 149 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo