הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בשביל להגן על" לאנגלית

חפש את בשביל להגן על ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
to protect
to defend
for protecting
ואת תלכי לכלא בשביל להגן על המקור הזה?
And you'll go to jail to protect this source?
בת שתעשה הכול בשביל להגן על אביה.
A daughter who would do anything to protect her father.
הוא יהרוג בשביל להגן על כבודו!
He will kill to defend his honor.
זוכרת ששאלתי אותך כמה רחוק את מוכנה ללכת בשביל להגן על החברה?
Remember when I asked you how far you'd be willing to go to defend this company?
בשביל להגן על מקורות.
For protecting sources.
את כל זה עשיתם רק בשביל להגן על העניינים שלי?
Y'all went to all that trouble just to protect my interest?
מה שאתה צריך זה מכסה זכוכית בשביל להגן על זה
What you needed was a glass case to protect it.
אולי השאירו כאן כמה יצורים מגעילים בשביל להגן על האוצר.
Could be some sort of icky creature down here, left behind to protect the treasure.
אני מוכנה למות בשביל להגן על בעלי.
I'm willing to die to protect my husband.
אני חוזר איתך בשביל להגן על אהובך
L'LL go back with you to protect your Love
אנחנו כאן רק בשביל להגן על האנשים שלנו באוסטיה הדרומית!
We are here just to protect our people in South Ossetia!
בשביל להגן על החוקה, אה.
To protect the Constitution, is that it?
הוא עצר אגרוף עם הפנים שלו בשביל להגן על היושר שלי.
He stopped a left cross with his face to protect my virtue.
הוא יעשה הכול בשביל להגן על ג'מיל.
He'll do anything to protect Jamil.
כי אני אקריב הכל בשביל להגן על האי.
Because I'll sacrifice anything to protect this island.
מה שהם לא עושים זה בשביל להגן על בטחון המדינה.
Whatever's going on, they must be doing it to protect national security.
בנוגע להכרה ציבורית, הסכמתי במצבה לחשאיות מוחלטת בשביל להגן על אלמוניותה.
As far as public recognition, I've agreed to her condition for absolute secrecy to protect her anonymity.
אתה מאומן בשביל להגן על אזרחים אמריקאים, לא להרוג אותם?.
You're trained to protect American citizens, not kill them.
את לא יכולה לסכן עתיד של מישהו אחר בשביל להגן על שלה.
You can't risk anyone else's future to protect hers.
חשבתי שהסכמת שאף אחד אחר לא צריך להיפגע בשביל להגן על אימך.
I thought you agreed no one else should get hurt to protect your mother.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 96. מדויק: 96. זמן שחלף: 159 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo