הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: למות בשלווה
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בשלווה" לאנגלית

in peace
peacefully
calmly
quietly
serenely
peaceably
at peace
peaceful
comfortably

הצעות

כשאיכרים פחדו ממני ויכולתי לקחת אמבטיית בוץ בשלווה.
Back when villagers were afraid of me, and I could take a mud bath in peace.
מייבל ווירגיל חיו את שארית חייהם בשלווה.
Mabel and Virgil lived out the rest of their days in peace.
הסיוט הזה היה יכול להיפתר בשלווה.
The nightmare is all of this could've been resolved peacefully.
ימות בשלווה מהתקף לב לאחר 23 ימים
"Dies peacefully of heart failure, 23 days later."
המלחמה לא הפריעה לו והוא המשין בנטיעותיו בשלווה
The war had not disturbed him, and he had calmly continued his planting.
ואיך אתה יכול פשוט לשבת שם בשלווה?
And how can you just sit there calmly?
נשמתה של אחותינו, מטילדה תנוח בשלווה.
The soul of our sister, Matilde, rest in peace.
כל הצדדים נלהבים למצוא פיתרון ולאפשר ללווייתנים לאכול בשלווה.
All sides are keen to find a solution and allow the whales to feed in peace.
שהתינוק שם, ישן בשלווה בסל הכביסה?
That the baby's there, asleep peacefully in a laundry basket?
תישנו בשלווה, כולכם, כאורחים שלנו.
Sleep in peace, all of you, as our guests.
מיליארד מוסלמים מצליחים לעסוק באמונתם בשלווה...
One billion muslims manage to practice their faith in peace...
תקוותי היא שהאנושות תלך לעולמה בשלווה.
My hope is that humanity will go to its rest in peace.
לארח חברה לאלו שעומדים למות כדי שיוכלו לעזוב בשלווה.
Keep company with those about to die so that they can depart in peace.
החלום שלי זה לחיות בשלווה בכפר.
My dream is to live peacefully in the village.
אני רוצה לחיות בשלווה אז עשה זאת מהר!
I want to live in peace! - Then hurry up and do it.
זה בהחלט לא שגרתי שפלגי קייזון יריבים יתקהלו בשלווה.
It's certainly unusual for rival Kazon sects to congregate peacefully.
הצעירים ישנים בשלווה מוקפים על ידי חומה מגינה של אימהות וסבתות.
The young are sleeping peacefully, surrounded by a protective wall of mothers and grandmothers.
שן בשלווה כאשר היום נעשה זה מה שאני אומר
Sleep in peace when day is done That's what I mean
אני רק רוצה לקבור את אשתי, בשלווה.
I just want to bury my wife in peace.
הניחו לי לחיות את שארית חיי בשלווה.
Leave me to live out my days in peace.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 665. מדויק: 665. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo