הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בתוך דקות ספורות" לאנגלית

חפש את בתוך דקות ספורות ב: הגדרה מילים נרדפות
in minutes
in just minutes
in a matter of minutes
within moments
in just a few minutes
אוכל להזעיק לכאן גיבוי בתוך דקות ספורות.
I can get backup here in minutes.
בתוך דקות ספורות, ראיתי את האנייה נבלעת בים הרוסי.
I watched a ship disappear in minutes into the black Russian sea.
נמלות ירוקות מסוגלות ללכוד ולשחוט חיה בתוך דקות ספורות.
Green ants can capture and butcher a beast in just minutes.
למשתמשים מורשים יש גישה לקטלוג מותאם אישית של משאבי IT שניתן לפרוס אותם בתוך דקות ספורות.
Authorized users have access to a tailored catalog of IT resources that can be deployed in just minutes.
לבדו, אבי אחד יכול להרוג ולטרוף חייל חמוש בתוך דקות ספורות.
On its own, an Abby can kill and devour an armed soldier in a matter of minutes.
הכול הסתיים בתוך דקות ספורות
It was all over in a matter of minutes.
בתוך דקות ספורות, אש הופכת את הערבה לאפר.
In minutes, fire turns grassland to ash.
עבור מה ששילמתי על מערכת האזעקה הזאת, כשהיא פועלת הייתם אמורים להגיע לכאן בתוך דקות ספורות
For what I paid for that system, when it goes off, you should have been here in minutes.
אחלים בתוך דקות ספורות.
I'll be healed in minutes.
ואת הדברים האחרים שלך יהיה בתוך דקות ספורות.
And your other stuff will be out in just a few minutes.
בתוך דקות ספורות תצטרף אל ידידתך הצעירה.
In a few moments you will join your young friend.
שתוכל להגיב בתוך דקות ספורות לכל התקפה על המטוסים שלנו.
We have a flight of Thunderchiefs that'll be able to respond within minutes to any attacks on our planes
אני יכול להגיע אלייך בתוך דקות ספורות, בסדר?
I... I'm in town that it'll be over in just two shakes, OK?
המשטרה הגיעה בתוך דקות ספורות מהשיחה למוקד, יכול מאד להיות שהנשק או הנשקים עוד כאן.
The police arrived minutes after the 911 call, so the weapon or weapons may still be here.
אם זה יתפקע, היא תדמם למוות בתוך דקות ספורות.
If it ruptures, she's got minutes before she bleeds out.
בתוך דקות ספורות, הרולד מצא את עצמו רץ לאורך הרחבה לעבר הטלפון הציבורי הקרוב.
Within moments, Harold found himself running across the plaza heading for the nearest pay phone.
שבו מקלידים שם ותאריך לידה ובתוך דקות ספורות אותו אדם נמחק מכל מאגר מידע בעולם?
Where you type in someone's name, date of birth... in a few minutes they're gone from every database on earth?
מסוק בתוך דקות ספורות
I don't think Eddie's got minutes.
היא משתמשת בכלים מיוחדים, כל אחד בתורו כדי להשיג כמה שיותר, דבש שתוכל ובתוך דקות ספורות, היא תחריב את שלקח לדבורים לבנות במשך שנים.
She uses special tools, one after another, to get all the honey she can, and in a few minutes she destroys what took the bees years to build.
בתוך דקות ספורות...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo