הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בתוך מספר דקות" לאנגלית

חפש את בתוך מספר דקות ב: הגדרה מילים נרדפות
in a few minutes
within minutes
in a matter of minutes
in a couple of minutes
in just a few minutes
within a few minutes
הכנת הדוחות מתבצעת עדיין והם יהיו זמינים בתוך מספר דקות.
Reports are still being prepared and will be available in a few minutes.
בתוך מספר דקות לא נוכל לראות שום דבר.
In a few minutes we're not going to be able to see anything.
מה שאנו מתמודדים, איתו גורם למוות התאבדות או התנהגות רצחנית בתוך מספר דקות.
What we're dealing with induces death, suicide or homicidal behavior within minutes.
בתוך מספר דקות, מעל 33 מיליארד מטרים מעוקבים של ההר גלשו מטה אל אזורי הכפר המקיפים אותו.
Within minutes, over 100 billion cubic feet of the mountain slid down into the surrounding countryside.
יכולתי להיעקץ מאות פעמים בתוך מספר דקות.
I could have several hundred stings in a matter of minutes.
ברגע שהכסף יועבר, הוא יועבר שוב ושוב בתוך מספר דקות.
Once it's transferred, it's transferred again and again in a matter of minutes.
אלק!, עוזבים בתוך מספר דקות!
Alec! Leaving in a few minutes!
בתוך מספר דקות, ג'סיקה בנך יוכר כאדם חי או יהפוך לחיה מתה.
In a few minutes, Jessica, your son will be proved to be a living human being or he will be a dead animal.
בחיי, תן, נמר, קרנף רחב שפה, כולם בתוך מספר דקות.
A jackal, a leopard, a white rhino, all in a few minutes.
בתוך מספר דקות אנחנו עדים לכל הטקס היומי של מסע הפילים לנהר: שתייה, התזת בוץ, איבוק והתערות חברתית.
In a few minutes we witness the entire ritual of the elephants' daily trip to the river, drinking, mud splashing, dusting and socializing!
הם ימוקמו בתוך מספר דקות.
They should be in place in a few minutes.
יכנסו פנימה בתוך מספר דקות
Be inside within minutes.
הפיצוצים נגרמו על-ידי מטח פגזי מרגמה ומכונית תופת אחת, כולם התפוצצו בתוך מספר דקות, באזור בגדד.
The blasts were caused by a volley of mortar rounds and one car bomb, all detonating within minutes of each other, in Baghdad.
נצטרך להיות החל השירות בתוך מספר דקות.
We'll be starting the service in just a few minutes.
זה יפיג את הכאב בתוך מספר דקות
It'll stop his pain within a few minutes.
בתוך מספר דקות הנשיאה הולכת להכריז על חנינה לבורוז וסקופילד.
In just a few minutes, the president is going to announce a pardon for Burrows and Scofield.
אם לא נשיג גנרטור בתוך מספר דקות, הלווייתנים ימותו.
If we don't get it in the next few minutes, the whales are dead.
בתוך מספר דקות, כל מה שנותר זה גשם של קשקשים הנסחפים למטה אל מעמקי האוקיינוס.
Within a few minutes, all that's left is a shower of scales drifting downwards to the ocean depths.
זה מתחיל בי איי, הם צריכים להגיע לכאן בתוך מספר דקות.
It's set, B.A. The guys should be here in a couple of minutes.
אז, בואו לקבל זכות עליה כי אני צריך לפגוש את אשתך בתוך מספר דקות.
So, let's get right to it because I have to meet your wife in just a few minutes.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 29. מדויק: 29. זמן שחלף: 76 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo