הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "בתי קברות" לאנגלית

חפש את בתי קברות ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
והתחלתי לחשוב למה נועדו בתי קברות.
And then I got to thinking what cemeteries are for.
אני אוהבת בתי קברות הסיפורים השקטים והמצבות
I love cemeteries, the quiet stories and headstones.
אם מלחמה מייצרת משהו זה הרבה בתי קברות.
If war produces one thing, it's many cemeteries.
את מבקרת בתי קברות ומסתתרת בבתים בטוחים של הליגה.
You're visiting cemeteries and hiding in League safe houses.
ישנם בתי קברות בעסקים כי של ויקטור ואסקז
There are cemeteries in business because of Victor vasquez.
את חושבת שאני חובבת בתי קברות?
Do you think I'm a fan of cemeteries?
תמיד שנאתי בתי קברות כאשר הייתי בחיים.
I always hated cemeteries when I was alive.
אבל, מסורתית, בתי קברות לא טופלו על ידי הרשות המקומית.
But, traditionally, cemeteries haven't been taken care of by the local authority.
יש להם עמוד תאריכי פטירה עם בתי קברות.
They have an obit page with cemeteries.
צריך לתגבר את האבטחה סביב בתי קברות, חדרי מתים.
Security should be tightened around cemeteries and funeral homes.
סידרת לעצמך קברים בשני בתי קברות וביקשת שיפזרו את האפר שלך מסירת קטמרן.
You got yourself buried at two different cemeteries and your ashes scattered off a catamaran.
אני חושב שהיה לך מספיק בתי קברות לזמן מה, גברת צעירה.
I think you've had enough cemeteries for a while, young lady.
תסלחי לי, ממתי בתי קברות נכנסו לאופנה?
Excuse me, but when did cemeteries get so happening?
יש להם בתי קברות אבל לא כמו זה.
They have cemeteries, but not like this one.
אוקיי, בתי קברות בניו אורלינס נועדו לשכן את רוחות של האבות הקדמונים שלנו.
Okay, cemeteries in New Orleans were designed to house the spirits of our Ancestors.
לא, הוא בעלים של 2 בתי קברות.
No. He owned two cemeteries.
זה רק אני שונא בתי קברות.
It's just I hate cemeteries.
אני מטפל בכמה בתי קברות, בתי ספר ציבוריים.
Take care of some cemeteries, public schools.
בדקתי בבתי חולים, בתי קברות, בתי לוויות.
Okay, I checked hospitals, cemeteries, funeral homes.
יש בתי קברות פרטיים שמוקמים עם חלקות למכירה למשקיעים, והם מתחילות ב 3,900 לירות שטרלינג.
There are private cemeteries being set up with plots for sale to investors, and they start at around 3,900 pounds.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 123. מדויק: 115. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo