הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גדול" לאנגלית

חפש את גדול ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

1635
1130
856
740
584
פוליטיקאים במיזם טכנולוגי גדול, מסובך ומתוחכם?
Politicians in a big, complex, sophisticated I.T. project?
ואז לבסוף השוודים הבינו שמשהו גדול התרחש בעולם.
and then finally the Swedes understood that something big had happened in the world.
ואני חושב שזה הולך להיות דבר גדול.
And I think it's going to be a great thing.
אני חוטא גדול וישו הוא מושיע גדול
I'm a great sinner and Christ is a great saviour.
ParameterInfo שאינו קיים. המיקום גדול יותר מאורכם של פרמטרי החבר.
Non existent ParameterInfo. Position bigger than member's parameters length.
אחרי הגשם החזק היה שיטפון גדול.
After the heavy rain, there was a big flood.
יהיה מעבר גדול לכיוון רפואה מונעת.
There is going to be a big shift towards preventative medicine
ולאחרונה רוק בנד היה להיט גדול.
Then recently "Rock Band" has been a big hit.
ואז התבקשנו לעשות משהו ממש גדול לאולימפיאדה.
And then we were asked to do something really big for the Olympics.
ולכן הן לא נחשבות לאובדן גדול.
And therefore they're not perceived as a big loss.
גבר צעיר עם רעיון גדול ועתיד גדול.
A young guy with a big idea and a big future.
בית גדול ורציני לבחור גדול ורציני.
Just a big, serious house for a big, serious guy.
מי הוא גדול זה גדול, דבר יפה איתך?
Who's this great big, beautiful thing with you?
נשמע כמו מישהו שלוקח סיכון גדול בשביל פרס גדול.
It sounds like someone taking a big risk for a big reward.
על ערך המאפיין MaxSizeOfUserFormState להיות גדול מאפס בתים.
The value of the MaxSizeOfUserFormState property must be greater than zero bytes.
MinLengthAttribute חייב לכלול ערך Length גדול או שווה לאפס.
MinLengthAttribute must have a Length value that is zero or greater.
פתאום, מיכאל פרץ בגיחוך גדול גדול.
All of a sudden, Michael burst into a great big grin.
רוחב התווית חייב להיות גדול מהערך האופקי המקורי.
The value for the label width must be larger than the horizontal origin.
גודל הגורם המכיל שנפרק גדול יותר מאשר MaxBufferSize. ניסיון להוסיף רשומה הכוללת גורם מכיל זה ייכשל.
The size of container being unpacked is greater than MaxBufferSize. An attempt to insert a record that has this container will fail.
מספר המופעים שעולה מתצורת חריגה זו גדול מדי.
The number of occurrences implied by this exception's configuration is too large.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 86039. מדויק: 86039. זמן שחלף: 258 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo