הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: על גדות נהר
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גדות" לאנגלית

the banks of the
riverbank
the edge of the
brimming

הצעות

גופתו נמצאה שנשטפה אל על גדות הפוטומק.
His body was found washed up on the banks of the Potomac.
זה קרה במצרים על גדות הנילוס.
It happened in Egypt, on the banks of the Nile.
האהבה אינו מכירה במעמד או בגדות הנהר
Love knows nothing of rank or riverbank.
כאן על גדות, אגם המלח הגדול היכן שאני סולל דרך לציון.
Here on the edge of the great salt lake, Where I am paving the way to zion.
כולם רצו, והתאספו מסביב למחזה הנורא על גדות האגם.
All ran and gathered about the terrible thing at the edge of the lake.
אני נולדתי וגדלתי ב בקתה על גדות התעלה המלכותית.
I was born and raised in a cottage on the banks of the Royal Canal.
על גדות הורדים, אהובתי ואני התישבנו
On the banks of the roses, my love and I sat down
באפריקה פירמידות אדירות מופיעות על גדות הנילוס
In Africa, Great Pyramids arise on the banks of the Nile.
גדות נהר הגנגס נחשבות למקום הרצוי ביותר לטקס.
The banks of the Ganges River are considered the most desirable place for the ceremony.
במשך שבועיים, בעיר זמנית זו על גדות הגנגס יתגורר מספר מדהים של מאה מיליון איש.
Over two weeks, this temporary city on the banks of the Ganges will shelter a staggering one hundred million people.
נו, להטיל את דעתך בחזרה כדי ליד גדות הנהר מראה אביך יורד, מבויש וחסר מפוקפק.
Now then, cast your mind back to standing by the banks of the river watching your father descend, disgraced and discredited.
אנחנו רק עכשיו מקבלים מילה של מטוס שככל הנראה התרסק מעל גדות הנהר במזרח כאן בניו יורק.
We are just now getting word of a plane that has apparently crashed off the banks of the East River here in New York.
במשך הקיץ כולו שיחק על גדות הריו דוסה, "הנהר המתוק".
Every summer, He played on the banks of the Rio Doce, the "sweet river".
בחסדו של האל בניתי אימפריה קטנה, כאן על גדות אגם המלח הגדול, היכן שאני סולל דרך לציון.
Through the grace of God, I have built a small empire here on the edge of the Great Salt Lake, where I am paving the way to Zion.
הם יהיו עכשיו החוק בשתי גדות הנהר.
Their will is now law on both sides of the river.
ניתן לראות זאת בכל לילה לאורך גדות הנהר.
You can see it every night along the river banks.
קבענו להיפגש בצהריים על גדות הלואר.
We were to meet at noon on the banks of the Loire.
על גדות חופי האיים נשים משתמשות בים כדי ליצור מוסיקה.
In the Banks Islands, women use the sea to make music.
מר אוסבורן, אתה על גדות המלחמה.
Mr. Osborne, we're on the brink of war.
על גדות מפרץ הדהסון מתאספים התשושים.
On the banks of Hudson Bay, the weary gather.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 126. מדויק: 126. זמן שחלף: 152 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo