הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גדלו בבית ולא" לאנגלית

במיוחד אם הם גדלו בבית ולא יכלו להוכיח את עצמם.
Especially if they're home-grown. They haven't had a chance to prove themselves.

תוצאות נוספות

מה אם שניהם גדלו בבית זר?
What if they both grew up in a third-party household?
אני חושב שאלו בהחלט גדלו בבית.
I think those are definitely home grown.
אנחנו נשתעשע באושר בבית ולא נכנס להתהוללויות.
We'd be happily entertained at home and wouldn't get into these high jinks.
הוא צריך להישאר בבית ולא קיים, בבקשה.
He should stay at home and not exist, please.
הייתי צריכה להשאר בבית ולא ללכת לגן במשך שבועיים אחרי שהנשיא התפטר
I had to stay home from preschool for two weeks after the president resigned.
היא החזיקה אותם בבית ולא דיווחה לאף-אחד.
She kept them in the house and didn't notify anybody.
בזמן שאלקס יושב בבית ולא תורם כלום לחברה
While Alex sits at home and does nothing for society.
המתוקה שלי קיבלה החלטה להיות בבית ולא בעבודה.
My baby made the choice to be at home and not at work.
בינתיים, להישאר בבית ולא עושה כלום.
Meanwhile, stay home and don't do anything.
שתי יחידות קרוסבי אישר כי לא היה בבית ולא עבד.
Two units Crosby confirmed that no was at home and was not working.
אנחנו אוהבים לשבת בבית ולא לעשות כלום נגד ממשלה כזו אלימה.
We loved sitting at home and do nothing against such a violent government.
אתה ממש יעיל בבית ולא תזיק לי עזרה.
You're really handy around the house and I could use the help.
לפחות הוא בבית ולא יוצא עם בחורה.
At least he's at home and not out with a girl.
התחברת אצלנו בבית ולא התנתקת, אז אנחנו משתמשים בו.
You logged in at our place and never logged out, so we use it.
טקס קבלה לכנופיה במיוחד אם הם גדלו בבית.
It simulates a gang i initiation.
והילדים של טד גדלו בבית עם 2 הורים, כאשר הילדים של ביל במשך השנים ממש לא.
And Ted's kids have grown up in a two-parent home, while Bill's absolutely have not over time.
היא תהיה לבד בבית ולא סיפרת לנו?
And you didn't tell us? - You're trying to play it cool?
להישאר בבית ולא לצאת לשוטט בין העצים!
Staying in the house, not wandering around the woods won!
הוא היה לבד בבית ולא עשה דבר.
Lonnie was at home alone doing nothing.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 62. מדויק: 1. זמן שחלף: 247 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo