הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גובה" לאנגלית

חפש את גובה ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
height
altitude
collector
level
pitch
elevation
collect
charge high tall charging
collecting
size
half-height
altimeter

הצעות

פתח חלון חדש להתאמת גובה השורות ורוחב העמודות
Open a new window to Adjust the row height and column width
(זמין אם האפשרות Multiline נבחרה) הגדרת גובה השדה לשדות טקסט של שורות מרובות.
(Available when the Multiline option is selected) Sets the height of the field for multiple-line text fields.
וטום הבין איך להוסיף לסייברים גובה.
And Tom figured out how to give the Sabres more altitude.
ניראה שאנו מאבדים גובה בקצב מדאיג.
We seem to be losing altitude at an alarming pace.
אבל אני אחראי כלפי גובה המסים.
Yes, but I am responsible to the tax collector.
לשלוח גובה חובות בפתאומיות זה בסדר?
But sending a debt collector so suddenly, is that right?
זה גובה התרבות אני מבטיח לכם.
That's the height of culture, I assure you.
הודות לנפילה הזאת אנחנו עכשיו באותו גובה.
Well, thanks to that fall we're now the same height.
לשיער של הבנות הייתה דרישת גובה מינימלית.
Girls' hair had, like, a minimum height requirement.
אל תפחדו לתת לזה קצת גובה.
Don't be afraid to give it a little height.
התעלם ממגבלות על קיבולת המלגזה (גובה).
Ignore limits to the capacity of the forklift (height).
קבע גובה זהה לכל האותיות, הן רישיות והן קטנות.
Make all letters exactly the same height, both uppercase and lowercase.
בזר את גובה השורות שנבחרו באופן שווה ביניהן.
Distribute the height of the selected rows equally between them.
השוליים העליונים או התחתונים גדולים מדי עבור גובה העמוד במקטעים אחדים.
The top/bottom margins are too large for the page height in some sections.
אני רוצה שתאמוד את גובה הבניין".
I want you to estimate the height of the building.
עם כוונונים פשוטים של גובה, סיבוב מצד לצד, הטיה וסיבוב במאוזן ובמאונך, UltraSharp 2009W מעניק נוחות מותאמת אישית בכל סביבה כמעט.
With simple height, swivel, tilt and pivot adjustments, the UltraSharp 2009W delivers custom comfort in most any setting.
עליך להזין ערכי רוחב ו/או גובה חוקיים לעיבוד התמונה.
You must enter a valid width and/or height for the image rendition.
מגדיר את גובה השורה שבה ממוקם הטקסט.
Sets the height of the line on which the text is placed.
היתרון של UltraSharp - סיבוב מצד לצד, הטיה וכוונון גובה בקלות משפרים את נוחות הצפייה ואפשרויות הקישוריות הגמישות הופכות את חוויית המשתמש לנוחה יותר.
UltraSharp Advantage - Easy swivel, tilt and height adjustment raise viewing comfort and flexible connectivity options add user convenience.
גובה השורה בטבלה נקבע לפי סגנון הטבלה שצוין.
The row height of a table is determined by the specified table style.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2766. מדויק: 2766. זמן שחלף: 166 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo