הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גורם" לאנגלית

חפש את גורם ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
factor
made
caused
agent
source
induce
make making causing cause element keeps giving leads
induces
inflict
gives rise

הצעות

902
424
233
הכרטיסייה File מאפשרת להגדיר את גורם שינוי הגודל ואת גודל קובץ היעד של התמונה.
The File tab lets you set the scale factor and target file size of the image.
והנה גורם שלישי, שונה לגמרי.
And here's the third factor, which is totally different.
לא ידעתי שאל האיילים גורם לפרחים לפרוח...
I didn't know the Deer God made the flowers bloom...
עד כמה המוניטין הוא גורם במשחק.
How big a factor are reputations coming into this game?
זה גורם מניע בעסקים, דת, פוליטיקה
It's a motivating factor in business, religion, politics.
מאפיין גורם מהימן של ערך ברשימת בקרת הגישה הוא Null.
Trustee property of an entry in the access control list is null.
Auto גורם לפסי גלילה להופיע רק כשהתוכן חורג מגבולות המכל.
Auto makes scroll bars appear only when the container's contents exceed its boundaries.
גודל הגורם המכיל שנפרק גדול יותר מאשר MaxBufferSize. ניסיון להוסיף רשומה הכוללת גורם מכיל זה ייכשל.
The size of container being unpacked is greater than MaxBufferSize. An attempt to insert a record that has this container will fail.
אי-התאמה של גירסת גורם מכיל ארוז. בדוק יישום של ממשק SysPackable.
Version mismatch of packed container. Check implementation of SysPackable interface.
גורם מכיל עבור כל קבצי ה - Cookie שהתקבלו משרתים בהפעלה הנוכחית.
A container for all cookies received from servers in the current session.
אין אפשרות לאתר גורם מכיל של ישות שטח אחסון. האוסף StoreItemCollection חייב להכיל בדיוק EntityContainer אחד.
Unable to find a storage space entity container. The StoreItemCollection collection must contain exactly one EntityContainer.
הם מנסים להבין איזה רכיב בהבדלים הגנטיים גורם למחלות.
To try and understand what it is about genetic differences that causes the diseases.
זה גורם לי להרהר מכמה סיבות.
Now that makes me pause for just a couple reasons.
אין גורם מכיל של ארגון ב - Active Directory.
There is no Organization container in Active Directory.
זה גורם לאפריקאים רבים כעס גדול.
That's what makes a lot of Africans very angry.
קביעה אם פריט בחירה שמשתנה בתפריט הנפתח גורם ל - postback.
Whether a selection change in the dropdown causes a postback.
Inherit גורם לכך שהתוכן מקבל בירושה את מאפיין התצוגה של רכיב האב.
Inherit inherits the visibility property of the content's parent.
הדבר גורם ל - Illustrator ליצור סולם שונה לכל ציר.
This causes Illustrator to generate a different scale for each axis.
גורם לעצם לשקף אור בתבנית רכה ומטושטשת.
Makes the object reflect light in a soft, diffuse pattern.
גורם לרכיבי עמוד להיצמד לקווי הרשת.
Makes page elements snap to the lines of the grid.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 15329. מדויק: 15329. זמן שחלף: 208 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo