הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גורם סיכון" לאנגלית

חפש את גורם סיכון ב: הגדרה מילים נרדפות
risk factor
היא גורם סיכון גבוה יותר מאשר אם יש לך אמא או אחות עם סרטן השד.
It's a stronger risk factor than having a mother or a sister with breast cancer.
בעבודה הבאה, יש גורם סיכון גבוה אך גם תמורה גבוהה מאד.
This next job comes with a very high risk factor, but it also comes with very high reward.
יש עדיין גורם סיכון בלהיות ברשימת הלקוחות של ליטה.
Being on Lita's client list is still a risk factor.
זיהום ביולוגי הוא גורם סיכון עיקרי באתר מונטנה.
Biological contamination is a major risk factor at the Montana site.
כמה זמן עד שגם אתה תהפוך לעוד גורם סיכון?
How soon before you're just another liability?
היגיינה בזמן מחזור היא גורם סיכון בעל חשיבות מכרעת בזיהומים במערכת הרביה.
Menstrual hygiene is a very important risk factor for reproductive tract infections.
אין לי הרבה הערכה אליו, אבל גורם סיכון 20% הם הגבול.
I don't have much esteem for him, but a 20% risk factor is the limit.
מדברים על זה, אבל באופן לא רשמי, ההיסטוריה שלה של התמכרות גורם סיכון גבוה מאוד שלה.
To be talking about this, but unofficially, Her history of addiction makes her very high risk.
אוקיי, היה לה גורם סיכון, גבולי אחד לקרישיות יתר אבל יש מליוני נשים, על גלולה ולא כולן מתות במיטות בית המלון שלהן
Okay, she has one marginal risk factor for hypercoagulation, but there are millions of women on the pill, and they don't all die in their hotel beds.
אמנם סטרואידים הם גורם אחד מאלף גורמי סיכון שעלולים להוביל למחלות לב, אך מצד שני, גם רמת טסטוסטרון נמוכה היא גורם סיכון משמעותי.
And it's true that steroids can be one of 1000 risk factors that could lead to heart disease, but then again low testosterone is another big risk factor.
יש עדיין גורם סיכון בלהיות.
Being on Lita's client list is still a risk factor.
זה גורם סיכון לשווא בשבילך.
It's a blind risk factor for you.
כמה זמן עד שגם אתה תהפוך לעוד גורם סיכון?
(both grunting) (grunts) MARTHA:
יכולת מופחתת לשאת חמצן היא גורם סיכון.
Decreased oxygen-carrying capacity is a risk.

תוצאות נוספות

עבודה עם חובבן לא מאומן מחדירה גורם של סיכון.
Working with untrained amateurs introduces an element of risk.
אני מתכוון, להיות כאן גורם לי להיות סיכון בריאותי.
I mean, being in here puts me at a health risk.
עבודה עם חובבן לא מאומן מחדירה גורם של סיכון זהו סיכון שאתה צריך להתמודד, איתו בהרבה מבצעים.
Working with untrained amateurs introduces an element of risk.
אני מקווה שזה לא חצוף מדי, אבל כשאני רואה אישה אוכלת ככה זה גורם לגבר לרצות לקחת סיכון
I hope this isn't being too forward, but when I see a woman eat like that, well, it just makes a man want to stick his neck out.
האם אינך סבור, כי אילו שראו את תכולתה של המעטפה ייתכן ויש להם יותר מידע, למה גורם לו להיות סיכון לארצו?
Wouldn't you guess that those who have seen the contents of that envelope... might have a better idea of what makes someone a danger to his country?
אבל מעורב גורם של סיכון
But there is a risk factor involved.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 26. מדויק: 14. זמן שחלף: 155 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo