הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גוש" לאנגלית

חפש את גוש ב: הגדרה מילים נרדפות
block
lump
mass
bloc
nugget
chunk
clump
booger
blob
glob
slab
dollop
bulk
clot
conglomerate

הצעות

השתמש באפשרות Identifier כדי לציין אם גוש הקוד יטופל כמזהה.
Use the Identifier option to specify whether the code block should be treated as an identifier.
מיקום גוש קוד יחסית לתג אחר בעמוד
Position a code block relative to another tag on the page
גוש הפוטבול הזה שבולט מהצוואר שלי.
This football-shaped lump jutting out the side of my neck.
יש לי גוש בגרון בגודל מלון.
Lump In My Throat The Size Of A Cantaloupe.
האוויר הארקטי הקר והקפוא גוש העננים הזה הבא מהצפון.
This cold, frigid arctic air, this big mass out of the north.
גוש אחרון, בערך סנטימטר לימינך.
Last mass about a centimeter to your right.
מציין אם גוש הקוד יטופל כמזהה.
Specifies whether the code block should be treated as an identifier.
מציין את המיקום והגודל של גוש התוכן.
Specifies the location and size of the content block.
ניתן למזג תאים רק אם הם יוצרים גוש ליניארי או מלבני.
You can merge cells only if they form a rectangular or linear block.
בשעת החלת התנהגות השרת ובחירת ההתנהגות בחלונית Server Behaviors לאחר מכן, גוש הקוד שהוגדר נבחר בחלון המסמך.
If you apply the server behavior and then select the behavior in the Server Behaviors panel, the designated block is selected in the Document window.
אחרת, ההצהרה הבאה תחליף את גוש הקוד:
Otherwise, the code block is replaced with the following statement:
לדוגמה, אם התנהגות השרת כוללת את גוש הקוד הבא:
For example, if the server behavior contains the following code block:
הקישו Ctrl תוך כדי גרירה כדי לבחור שורה, גוש מלל, עצם או שטח.
Press Ctrl as you drag to select a line, a block of text, an object, or an area.
וזה נראה כאילו שיש רופא בכל גוש בניינים.
And it seems like there's a doctor on every block.
אחרת אתה תהיה כתיבת גוש דופן תא מניפסט.
Otherwise you'll be writing your manifesto on a cell block wall.
גוש בצקים גדול שישבתי ליד ובערב אינסופיים מפגשים מייגע.
A great doughy lump I'd sat next to at endless dinners and tedious gatherings.
אני רוצה לחסום את כל מתחם גוש תחנת משטרה אחת.
I want to block all a police station one block perimeter.
תקשיב, כל גוש הרחובות מכותר.
Listen, the whole block is surrounded.
אם גוש קוד דומה מדי לגוש קוד אחר בעמוד, החלונית Server Behaviors עלולה לזהות את גוש הקוד הראשון כמופע של גוש הקוד השני (או להפך).
If a code block looks too much like another code block on the page, the Server Behaviors panel might mistakenly identify the first code block as an instance of the second code block (or conversely).
הנחתים נלחמו בהם, גוש אחר גוש אבל הם המשיכו להזרים תגבורת.
The Marines fought them, block by block, but they kept pouring in reinforcements.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1432. מדויק: 1432. זמן שחלף: 196 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo