הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גזע המוח" לאנגלית

חפש את גזע המוח ב: הגדרה מילים נרדפות
brain stem
brainstem
הגידול עוטף את גזע המוח שלך.
Well, your... tumor has enveloped your brain stem.
התורמת, גזע המוח שלה עדיין חי.
The donor... her brain stem is still alive.
תקשיבי, הקולגן חלחל לתוך גזע המוח שלך, באבס?
Listen, has the collagen seeped into your brainstem, babs?
הייתה כמות קטנה שגדלה עמוק לתוך רקמת גזע המוח.
There was a small portion that had grown deeply into the tissue of the brainstem.
הנפיחות סביבו לחיצה על גזע המוח שלך.
The swelling around it is pressing on your brain stem.
חתך מדויק, גזע המוח נחתך נקי.
Incision is precise, brain stem's been cut clean.
תסתכל על זה גזע המוח ונטבחו.
Take a look at that butchered brain stem.
זה יכול להיות בבסיס גזע המוח שלו.
It could be at the base of his brain stem.
גידול שפיר ליד גזע המוח שלך גורם במצבך.
A benign tumor near your brain stem Is causing your condition.
ככה נדע אם יש מעורבות של גזע המוח.
It'll tell us if there's brainstem involvement.
טפיל מיקרוסקופי בצינור הפירמידה של גזע המוח שלי.
A microscopic parasite in the pyramidal tract of my brain stem.
רציתי לראות את גזע המוח והצוואר שלו, לוודא שהסרעפת לא משותקת.
I wanted get his brain stem and his C-spine to make sure his diaphragm wasn't paralyzed.
כל מה שזה בודק זה את גזע המוח.
All that tests is the brain stem.
זה העמיד בסכנה את גזע המוח ואת האזור המוטורי שלה.
It's compromised her brain stem and motor cortex.
משהו לתקוף את גזע המוח הפשטני?
Something to attack the simplistic brain stem?
אנחנו לא יכולים להסיר את גזע המוח.
We can't cut the brainstem.
האובייקט ניקב את גזע המוח, ובשלב זה, היא נשארה בהכרה אך במהות משותקת.
The object punctured the brain stem, at which point, she was left conscious but essentially paralyzed.
לא, רק את גזע המוח.
No, just the brain stem.
הגידול פלש לעצבים 6 עד 12 והוא לוחץ על גזע המוח.
The tumor is invading nerves 6 to 12 and is compressing the brainstem.
גזע המוח אחראי על הפעולות הבסיסיות ביותר.
The brain stem handles the most elemental tasks that the brain performs.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 121. מדויק: 116. זמן שחלף: 163 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo