הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גילוי" לאנגלית

חפש את גילוי ב: הגדרה מילים נרדפות
discovery
disclosure
detection
revelation
self-discovery
detecting
discovering
manifesto
walkabout
manifestation
Autodiscover

הצעות

92
33
השימוש באנימציה והקרנה היה תהליך של גילוי.
The use of animation and projection was a process of discovery.
חשבתי שהוא לוקח אותי למסע של גילוי.
I thought he was taking me on a journey of discovery.
ימצא גילוי חלק מהידיעות במאמרים שלך.
We'll disclosure some of the informations in your articles.
טוב, גילוי נאות אני לובש חולצה מחטבת.
Okay, full disclosure: I'm wearing a compression shirt.
והוספנו גלאי נוסף מעל השד, שהוסיף לשיפור גילוי הגידולים שלנו.
and we added a second detector on top of the breast, which has further improved our tumor detection.
גילוי מוקדם, התערבות מוקדמת, זהו סיפורן של ההצלחות הללו.
Early detection, early intervention, that's the story for these successes.
בלי גילוי ראיות זה לא משחק הוגן.
Without discovery statutes, it's not a level playing field.
בחר שרת קטלוג כללי עבור גילוי טופולוגיית Exchange
Select the Global Catalog Server for Exchange Topology Discovery
הסרת תיקיית ההחזקות לצורך גילוי אינה מותרת.
Removal of the discovery holds folder is not allowed.
השירות יתבצע בסדרה של שלבים: גילוי, ניתוח ואספקה.
The Service will be conducted in a series of phases: discovery, analysis, and delivery.
אחסון האובייקטים DX מאפשר מחשוב ענן בארגון, לפיקוח, גילוי ובינה עסקית.
DX Object Storage enables cloud computing across an organization for governance, discovery and business intelligence.
עכשיו, הנה גילוי מהשבוע שעבר.
Now, here's a discovery we made just last week.
זהו תהליך איטי ומכוון של גילוי.
It's a slow, deliberative process of discovery.
אני רוצה לסיים את שלב גילוי הראיות ולשמוע טיעוני פתיחה בתוך חודש.
I want to wrap up discovery and hear opening arguments within the month.
מה פרסונס מסרה בשלב גילוי הראיות?
Well, what has Parsons turned over in discovery?
בטנת העופרת היא עבה כמו ל להסוות כל גילוי קרינה.
The lead lining is thick as to mask any radiation detection.
אבל אלן אילצה אותה למסור אותו בשלב גילוי הראיות.
But Ellen forced her to hand it over in discovery.
אתה לא יכול לדרוש גילוי ולבקש יותר זמן.
You can't demand discovery and ask for more time.
עשיתי גילוי מדהים על המצב שלי.
I've made an incredible discovery about my condition.
זה עתה סיימתי הולך דרך גילוי ויש לנו בעיה.
I just finished going through discovery and we have a problem.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1040. מדויק: 1040. זמן שחלף: 103 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo