הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "גירויים" לאנגלית

חפש את גירויים ב: הגדרה מילים נרדפות
stimuli
stimulus
triggers
irritations
stimulation
מוסח בקלות ע"י גירויים",לא רלוונטיים
Alex. "easily distracted by irrelevant stimuli."
אני לא צריך יותר שום גירויים.
I don't need any more stimuli.
וגם אני לא נהדר בהתמודדות עם גירויים.
Also, I'm not great at handling stimulus.
איך אתה מעמיד משהו בבלגאן הזה שהוא תצוגה של גירויים?
is, how do you stand out in this chaos, which is an expo of stimulus?
גירויים, ארי, הם יכולים להסתדר יחד.
Triggers, Ari, they can go both ways.
אני מאמינה שדופאמין ונוראפינפרין מדמים אופוריה עקב גירויים ביולוגים מסוימים כמו ריח, מאפיינים סימטריים...
I believe that dopamine and norepinephrine stimulate euphoria because of certain biological triggers like scent, symmetrical features...
הם מתמקדים לו תוך התעלמות מכל גירויים אחרים.
They focus on him to the exclusion of all other stimuli.
אז חברי החליטו לנסות להוציא אותי מהתרדמת באמצעות גירויים שונים.
So, my friends set about to draw me out of my coma using different stimuli.
הוא עדיין שולח גירויים לעצבים המתים בניסיון לגרום להם להגיב.
It's still sending stimuli to the dead nerves in an attempt to get them to react.
אלו הם גירויים שהשתמשתי בהם בכמה ממחקריי.
These are stimuli I've used in some of my studies.
אלו הפרעות קצב קטלניות הנגרמות ע"י גירויים שונים.
It's potentially fatal arrhythmia provoked by various stimuli.
נג האמין מורגן הוצג לסוג זה של גירויים בבית גיל מוקדם מדי.
Cheng believed Morgan was introduced to this kind of stimuli at too young an age.
גירויים חושיים בילוי כדי לקבל אותך בחזרה למקום המדויק שהיית שבו הכדורגל היה גנוב.
Sensory recreation stimuli to get you back to the exact place you were where the football was stolen.
כנראה שהיתה לו בעיה לקלוט גירויים חזותיים.
He probably had trouble encoding visual stimuli.
לפוריפריה חריפה לסירוגין יש גירויים מאד מסויימים.
Acute Intermittent Porphyria has very specific triggers.
אם לא אספק לה גירויים באופן קבוע, היא תשאב את כל שיערות הזנב שלה.
If I don't provide her with constant stimuli, She'll suck all the hair off her tail.
ד"ר הוורד מאמין שאם אתה נתקל גירויים מוכרים, זה עלול לעורר את הזיכרון שלך.
Dr. Borden believes if you encounter familiar stimuli, it may trigger your memory.
יש בזה המון גירויים, המון צבעים ואור.
There are lots of stimuli here.
אני לא מודאג לגבי גירויים.
I'm not worried about triggers.
ללא תרופות, בלי גירויים.
No drugs, no stimuli.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 56. מדויק: 56. זמן שחלף: 67 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo