הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: כבר דיבר
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דִּיבֵּר" לאנגלית

הצעות

כשהוא דיבר על זה הוא פרץ בדמעות.
When he talked about it, he burst out into tears.
אחד מחברינו דיבר איתו במלון בו שהה
One of our Kameraden talked to him at his hotel.
בעלי המנוח דיבר עליו לעיתים קרובות אחוזת טורצ'ווד
My late husband spoke of it often, the Torchwood Estate.
הראקליו דיבר אמת, לפחות בנושא אחד
Heracleo spoke the truth, at least upon one subject.
זאת בטח החריגה שצ'רלי דיבר עליה.
This must be that irregularity that Charlie was talking about.
אז סבך דיבר על המשטרה הסרבית.
So it was the Serbian police your grandfather was talking about.
רוז דיבר עלהלהקה החדשה במועדון הלוטוס.
Rose was talking about the new band at the Lotus Club.
הוא דיבר באריכות וברהיטות בלי לומר רבות.
He spoke at length and eloquently, without saying very much.
בנבואה שלו, רמבלדי דיבר על חזרה
In his prophecy, Rambaldi spoke of a second coming.
מנהיגם דיבר עבור כל הלוחמים בארץ.
Their leader spoke for all the warriors of the land.
מה שאמרת על החשיפה דיבר אליי מאוד.
What you said about being exposed, it-it really spoke to me.
ג'ון תמיד דיבר בחיבה על שהותו פה בפרינסטון
ALICIA: John always spoke so fondly of being here at Princeton.
אחי דיבר איתך לגבי חבר שלי.
My brother spoke to you about a friend of mine,
הוא דיבר על התוכנית ושנינו חשבנו שהוא משוגע.
He's talked about this show and we both thought he was nuts.
חכה רגע, הוא דיבר בטלפון?
Wait a second, he was talking on the phone?
סיפרת לי על העורכת-דין שחשבה שהחתול שלה דיבר אליה.
You told me about the lawyer who thought her cat was talking to her.
הוא ממש דיבר איתי כשהייתי רק עוזר.
He actually talked to me when I was just an assistant.
זאת השפה שהוא דיבר כשהוא הגיע לארה"ב?
That was the language he spoke when he came to the States?
הוא דיבר עם מישהו בטלפון ביקש כסף.
He was talking to someone on the phone asking for money.
השוטרים מצאו עוד ילד שאולי דיבר עם החשוד.
Uniforms just located another kid who might have talked to the suspect yesterday.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 20442. מדויק: 20442. זמן שחלף: 742 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo