הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דַּבְּרוּ" לאנגלית

talk speak talked
talking
go ahead
spoke
Devereaux
Deveraux
Devereux
Dev'Reaux
henchmen
דברו איתנו עכשיו או אנחנו מביאים האחרים.
Talk to us now or we bring in the others.
טוב, דברו איתי, אנשים?
All right, talk to me, people.
מה אתם אומרים דברו אנגלית!?
What are you saying? Speak English!
אנחנו לא בבית, דברו אחרי הביפ
We're out, speak after the beep.
הכל בגלל שהם דברו כשהם לא צריכים.
All because they talked when they shouldn't have.
דייב, כבר דברו על זה.
Dave, we've already talked about this.
קדימה, אנשים, דברו איתי?
Come on people, talk to me!
דברו עם הילדים שדידריקסון שמר בתור.
Talk to the kids Didrikson kept in line.
בבקשה, רק דברו עם אחרים?
Please, just talk to the other guys.
דברו חזק יותר ותביאו על כולנו קץ.
Speak louder, and see us all undone.
בסדר, דברו שוב עם השכנים.
All right, talk to the neighbors again.
קדימה, טאנרים, דברו איתי.
Come on, tanners, talk to me.
לפני שתחזרו לשיחות או למיילים, דברו איתי קודם.
Before you return any calls or e-mails, talk to me first.
אז בוא נשמור את זה קליל דברו בחופשיות תוציאו הכול החוצה
So let's keep it loose, speak freely, get it all out in the open.
דברו עם עדים אפשריים ועמיתיו של קאלויס
Talk to possible witnesses and Callois's colleagues.
ובכן, אני לא דברו איתו.
Well, I didn't speak with him.
דברו עם שרונדה, אני מקשיבה.
Talk to Shoranda. I'm listening.
"כשתשמעו את הצפצוף, דברו.
When you hear the beep, speak.
דברו איתה, ותראו, שהיא ילדה מתוקה...
Talk to her, and you'll see she's a sweet child.
דברו עם מר ארנו בקרון המשרד.
Talk to senior Arnaud in the office trailer.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1239. מדויק: 1239. זמן שחלף: 158 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo