הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: דגל אדום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דגל" לאנגלית

flag
banner
pennant
standard
flagged

הצעות

170
דגל כדי להפוך סינכרון לא מקוון ברקע לזמין או ללא זמין ב - Microsoft Office Outlook.
Flag to enable or disable background offline synchronization in Microsoft Office Outlook.
קבלה או הגדרה של דגל המופעל על-ידי אלגוריתם SmartLabels.
Gets or sets SmartLabels algorithm enabled flag.
אנשיי גאים להילחם תחת דגל פנדרגון.
My men are proud to fight under the Pendragon banner.
הוא מדבר בשפתנו ורודף את דגל המלוכה?
He speaks our language, and is chasing the royal banner?
דגל הקובע אם יש לטעון את Microsoft Dynamics CRM בחלון דפדפן שאינו כולל שורת כתובת, סרגל כלים ושורת תפריטים.
Flag that determines whether or not Microsoft Dynamics CRM should be loaded in a browser window that does not have address, tool, and menu bars.
לפעולת השירות LogonIdentityEx יש דגל לא חוקי.
The LogonIdentityEx Method has an invalid flag.
מקבל או מגדיר דגל שמגדיר אם מותר לצייר רכיב SmartLabels מחוץ לאזור ההתוויה.
Gets or sets a flag which defines if SmartLabels are allowed to be drawn outside of the plotting area.
מקבל או מגדיר דגל של אלגוריתם SmartLabels זמין.
Gets or sets SmartLabels algorithm enabled flag.
הרמת דגל אחת נוספת והוא ייפסל מאליפות העולם.
Only one more flag and the world champion's championship will be over.
דגל זה יותר פשוט חתיכת בד.
This flag is more than simply a piece of fabric.
נרים דגל לבן ונמסור את ההודעה שלך.
We'll run up the white flag and deliver your message.
להניף דגל לבן ולעשות קורס להיכנס לנמל.
Raise the white flag and make a course to enter the harbor.
הניחו הנשק הניפו דגל לבן לכניעה.
lay down their arms, raise the white flag and surrender.
MAPI: הגורם הקורא העביר פרמטר או דגל לא חוקיים \r
MAPI: The caller passed an invalid parameter or flag. \r
דגל המציין אם מדיניות זו מוגדרת רק בשדות כותרת.
Flag indicating if this policy is defined on only header fields.
דגל זה מאפשר להציג את תוכן התיקייה.
This flag allows viewing the content of the folder.
גרור אל הדף והדבק לבקשה כדי להוסיף זרימת דגל.
Drag onto the page and glue to an invocation to add a flag flow.
דגל משפחה לא מותר בפונקציות גלובליות.
Family flag is not allowed on global functions.
דגל הזהות של סוג הנתונים השתנה.
The identity flag of the data type was changed.
דגל המציין האם רכיב זה פעיל או לא.
Flag to indicate whether this component is active or not.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1453. מדויק: 1453. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo