הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דגלו" לאנגלית

flag
banner
עד יום הדין נתלכד סביב דגלו.
Until the judgment day we'll rally 'round the flag
על הספינה מתנוסס דגלו של טורנאגה.
The galley is flying Toranaga's flag.
תבורך רוח דגלו המקודשת של האדון ג'ינגיס שעומדת בפניי הדגלים הלבנים של השלום.
Bless the sacred spirit banner of Lord Genghis that stands before the white banners of peace.
בדיוק איחדת את כל המלאכים תחת דגלו של גן-עדן.
You've just reunited all the angels under the banner of heaven.
הראשון שיענה נכון על 3 שאלות ויפתח 3 מנעולים, יניף את דגלו.
First person to answer three questions correctly and open three locks will raise their flag.
הלורד זה בסדר, הם נושאים את דגלו של מלכנו ריצ'רד
But they're flying King Richard's banner.
"דגלו של המחוז הזה, מתאר את השמש השוקעת" "על רקע קווים מפותלים כחולים שמסמלים את האוקיינוס השקט"
"This province's flag depicts the setting sun over wavy blue stripes that symbolize the pacific ocean."
מתקיימת תחרות על דגלון אליפות או משהו?
Isn't there a championship banner?
הוא שתל את דגלו באדמה ומיד אח"כ נפגש בשבט עצבני של אינדיאנים וומפוקים, ש, כשראו את הלבן של עורו, עוותו אותו למוות.
He planted his flag in the ground and was met soon after by an angry tribe of Wamapoke Indians, who, when seeing the whiteness of his skin, twisted him to death.
אך הוא נותר בלתי נגוע",מהדם הזה בדיוק כמו שכל אלו" הנלחמים תחת דגלו",'של הקדוש המהולל, סיינט ג'ורג
But it remains untouched by that blood, just as all of those who fight under the banner of the glorious martyr St. George remain untouched by the beast.
תרים את הדגלון, הארדי!
Pull the flag, Hardy!
הגורמוגונים דגלו ברעיון שהאנושות צריכה להשתחרר מהמשפיעים המרושעים האלה.
The Gormogons championed the ideal that humanity should be free of these pernicious influences.
אני זוכר קעקוע דגלו וכי הוא נהג לעשות את כל עגורי נייר הקטנים האלה.
I remember his flag tattoo and that he used to make all these little paper cranes.
דגלו החיוור של המוות לא פגע בהן.
And death's pale flag is not advanced there.
מושל אנגלי מרים את דגלו מעל נסאו.
An English governor raising his flag over Nassau.
ורצה להניף את דגלו, כאילו להגיד: "הייתי כאן ראשון."
And he wanted to hoist his flag to say, "I was here first."
דגלו האדום מדם קורא תיגר על האל בשמים.
Ahab's red flag challenges the heavens.
העברתי לסולוניוס שטר קניין על כל הגלדיאטורים שלי, ותחת דגלו הנאצל הם ילחמו היום.
I have transferred deed to all my gladiators to Solonius, under whose noble banner they will fight this day.
הוא הניף את דגלו לצד המצודה, ונטל את השליטה על העיר.
He raised his standard alongside the citadel and took control of the city.
אם זה היה קפטן טיץ' שחוזר, האם הוא לא היה מניף את דגלו כשהוא מתקרב?
If it were Teach returning, wouldn't he be flying his banner as he approached?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 51. מדויק: 51. זמן שחלף: 103 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo