הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דגלים" לאנגלית

flags flag
banners
streamers

הצעות

המוני אלפי חוגגים ברחובות ואמריקאי דגלים בוערים.
Crowds of thousands are celebrating in the streets and American flags are burning.
מפני שנולדת בגרמניה, חשבתי שנוכל לדבר על דגלים גרמניים.
Since you were born in Germany, I thought we could talk about German flags.
יש לי משחק פוטבול דגלים חשוב להתלבש בשבילו.
I got a big flag football game to suit up for.
אז מדוע איננו יכולים פשוט לחוקק חוק נגד שריפת דגלים?
But why can't we just make a law against flag burning?
הם לא מכת מינג איזה מן דגלים אלו?
They are not of the Ming Sect - What kind of banners are those?
כשתגיעו למרכז המפרץ תצללו ותיקחו ארבעה דגלים.
WHEN YOU REACH THE CENTER OF THE LAGOON, DIVE DOWN AND RETRIEVE FOUR FLAGS.
הביקוש דגלים הוא תמיד גבוה בעיתות מלחמה.
The demand for flags is always high in times of war.
אני מניחה שהם דגלים שנותרו מהמלחמה האחרונה.
I suppose they're flags left over from the last war.
ניתן רק לשנות ערכות הרשאות או דגלים על קבוצות קוד מוכללות
Only able to change permission set or flags on built-in code groups
טד קיי: וקסולולוגיה היא חקר דגלים.
Ted Kaye: Vexillology is the study of flags.
מהיכן השגת דגלים של צפון קוריאה?
Where'd you get North Korean flags? Har.
זוהו בסנטרל פארק2 דגלים לבנים מתנופפים.
Spotted in central park - two white flags waving.
הם נמצאים גם סמלים מתוארים בכמה דגלים מוסלמיים.
They're are also symbols depicted On several Muslim flags.
"זה נקרא "כיף עם דגלים
It's called "Fun with Flags."
האם אני רואה רטט של דגלים לבנים?
Do I see the flutter of white flags?
הבוקר, לראשונה צצו דגלים עם חצי סהר וכוכב.
This morning, for the first time, out came flags with crescent and star.
אלפי דגלים שהוכנו כנראה במשך הלילה.
Thousands of flags, probably made overnight.
תכנית אינטרנט מפותחת הידועה בשם "כיף עם דגלים"
A precocious little Internet show known as "Fun With Flags."
תגיד אתה יכול לראות זה כיף עם דגלים שני:
Say can you see It's fun with flags BOTH:
זאת תכנית על דגלים או קריאת מחשבות?
Is this a show on flags or mind reading?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 279. מדויק: 279. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo