הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דוגמה" לאנגלית

חפש את דוגמה ב: הגדרה מילים נרדפות
example
sample
pattern
dogma
model
instance
specimen
illustration
exemplary

הצעות

דוגמה: DataSource1 מתמזג עם מכן המשתמש ממיין את הרשימות כרשימה אחת.
Example: DataSource1 merges with the user sorts the lists as one.
דוגמה: העבר פריטי RSS מהזנת Consanto אל תיקיית הפרוייקטים שלי
Example: Move RSS items from the Consanto feed to my Projects folder
טען קובץ דוגמה ולאחר מכן מפה כל כותרת עמודה לשדה יעד של Microsoft Dynamics CRM.
Load a sample file and then map each column heading to a target Microsoft Dynamics CRM field.
הערה: מוצגת רק דוגמה לביקורות משתמשים.
Note: Only a sample of user reviews is shown.
הזן את שם הכניסה שלך ל - Passport (דוגמה:).
Enter your Passport sign-in name (example:).
דוגמה זו בוחרת את כל התוכן של הטבלה Employees.
This example selects the entire contents of the Employees table.
דוגמה: בחירת שורות מסוימות מטבלה וסידור התוצאות
Example: Selecting specific rows from a table and ordering the results
(Windows) דוגמה להפניות לתמונה בקובץ מקור נתונים
(Windows) Example of image references in data source file
אז אנחנו חייבים להתחיל, ולהראות דוגמה.
So, we have to start, and show the example.
הנה דוגמה אחת איך ניגשים לכך.
So here is one example of how you approach it.
למה, נראה לך שאתה משמש דוגמה לאיזון
Why, seems you that you serve? Example to the equilibrium
לחץ על תבנית כדי לראות דוגמה.
Click a template to see a sample.
ובכן זוהי דוגמה קטנה ונחמדה של סוג הדברים שאנו עושים.
So that's just a fun little example here of the sorts of things we do.
באמת יכולה לקחת תפקיד הנהגתי, ושיקאגו היא רק דוגמה אחת.
can really take a leadership role, and Chicago is one example.
עליך להזין מרחב שמות חוקי עבור סוג הנתונים המותאם אישית דוגמה:
You must enter a valid namespace for the custom data type. Example:
בואו ונסתכל על דוגמה אחת כאן.
Let's look at one example here.
לא קיימת דוגמה עבור תבנית זו.
There is no sample for this template.
למעשה זו רק דוגמה אחת של תופעה הרבה יותר גדולה.
And actually this is just one example of a much larger phenomenon.
אם בחרת באפשרות 'אחר', ציין את הרלוונטיות ל - Office. דוגמה: הוספת תבניות דואר אלקטרוני ל - Outlook.
If you selected Other, state the relevance to Office. Example: Adds e-mail templates to Outlook.
חלק זה מתאר שימושים נפוצים ליישומי אינטרנט ומספק דוגמה פשוטה.
This section describes common uses for web applications and gives a simple example.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1909. מדויק: 1909. זמן שחלף: 150 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo