הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דומים" לאנגלית

similar the same look alike resemble
comparable
take after
like-minded
common
similarities
identical

הצעות

78
58
44
זה שידור איזה אות, ואנחנו עוקבים אחרי אותות דומים
IT'S BROADCASTING SOME KIND OF SIGNAL, AND WE'VE TRACKED SIMILAR SIGNALS
אתה מכיר אנשים אחרים בעלי צרכים דומים?
Wait a minute... you know of other people with similar needs?
ערפדים, גרגוילים מכשפים, כולם דומים.
Vampires, gargoyles, warlocks, they're all the same.
הבעיה היא שרוב האנשים רוצים להיות דומים.
The problem is, most people want to be the same.
הם דומים לטפיל זעיר המצוי בבקר.
It's similar to a tiny parasite found in livestock.
הם היו חשודים כשהיו מקרים דומים בעבר
They were the suspects when there were similar cases before.
אני מנסה למצוא מקרים דומים כדי שארכיב פרופיל גיאוגרפי.
I'm trying to find any similar cases so I can create a geographic profile.
ומצאנו שהם מאד דומים למשהו שנקרא ליופלרידיון
And we found that it is very similar to something called a Liopleuridon.
ושאר אלה דומים, וכולם התאחדו.
And the rest of these are similar, and they all came together.
הם יירטו משלוח של סטרואידים דומים שהגיע לניו-יורק ממעבדה ברומניה.
They intercepted a shipment of similar steroids that came to New York from a lab in Romania.
בדקתי דפוסים דומים באזור חוזר שישה חודשים.
I checked for similar patterns in the area going back six months.
אנחנו דומים, אתה בדיוק כמוני.
We're the same, you're just like me!
מובן שלא נוכל לבנות מכשיר עם ממדים דומים.
Of course not, but we can construct a device of similar properties.
כבר אמרת שאני ואתה היינו דומים.
You already said that you and I were the same.
האם אלו דומים להִירוֹגְלִיפִים שראינו במקדש?
Are these similar to the hieroglyphics you saw in the temple?
אני מדבר על הדבר:שעושה אותנו דומים
I'm talking of the thing that makes us the same.
ולצערי יש לנו אינטרסים דומים כרגע.
And, unfortunately, we have similar interests right now.
האם זה מתאים לתיקים דומים בעבר?
Does that match up to any similar cases in the past?
והמלכה תבחר עבדים שחולקים פנטזיות ופטישים דומים.
And the dom would select slaves who share similar fantasies and fetishes.
אתה באמת חושב שאנחנו דומים בגלל צבע עורנו?
You really think that we're the same because of our skin color?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2169. מדויק: 2169. זמן שחלף: 162 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo