הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דורש" לאנגלית

חפש את דורש ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
demand
require
ask
claim
takes demanding calls for required requiring insist
demanded
taking
request
asking for
entail
preach
reclaim

הצעות

מה קרה לכם כמעט נהרגנו אני דורש הגנה משטרתית רשמית
What happened to you? Nearly got us killed. I demand official police protection
אני דורש שהוא יילקח אל המשטרה!
I demand that he be handed over to the police!
תצטרך להשתמש באתר אינטרנט שאינו דורש סיסמה.
You'll need to use a website that doesn't require a password.
אילו עוד הוכחות לחולשת הג'דיי אתה דורש?
What further evidence do you require of the Jedi's weakness?
ומה דורש אתה מהנישואים צ'זארה בורג"ה?
And what do you demand of marriage, Cesare Borgia?
מה קורה פה אני דורש הסבר?
What is going on here? I demand an explanation.
סר פרנסיס אינני דורש ממך להחמיא לי.
Sir Francis, I don't require you to flatter me.
אני חושב שזה לא דורש תגובה רצינית.
I feel like this one doesn't require a thoughtful response.
אני דורש שומר למקרה שהם יברחו איתה.
I demand an escort in case they run off with her.
המתיחה שלך הרחיקה לכת ואני דורש הסבר!
Your prank went too far, and I demand an explanation.
אני דורש לדעת למה אנו מוחזקים ככה.
I demand to know why we're being held like this.
אני דורש לדבר עם השגרירות האמריקנית!
Too close. I demand to speak to the American Embassy!
לטובת הכנסייה, אני דורש שתישארי.
For the good of the church, I demand you stay.
אני דורש שתחזיר אותי לספינה מיד.
As your sovereign, I demand you return me to the ship immediately.
Update דורש שכפיל הפקודה יהיה חוקי.
Update requires the command clone to be valid.
מסנן כללי דורש TypeDescriptor המזוהה למחרוזת.
A Wildcard filter requires a TypeDescriptor that resolves to a String.
יישום טכנולוגיית Digimarc דורש מספר מזערי של פיקסלים.
The Digimarc technology requires a minimum number of pixels to work.
מצב אימות האבטחה IssuedToken דורש שהאסימון המונפק יכיל מפתח סימטרי.
The IssuedToken security authentication mode requires the issued token to contain a symmetric key.
Update דורש InsertCommand חוקי כאשר מועבר אוסף של DataRow עם שורות חדשות.
Update requires a valid InsertCommand when passed DataRow collection with new rows.
אזהרה: אתר זה דורש שימוש בקבצי Script שהדפדפן שלך אינו מתיר בשלב זה.
Warning: This site requires the use of scripts, which your browser does not currently allow.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5278. מדויק: 5278. זמן שחלף: 93 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo