הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דחייה" לאנגלית

חפש את דחייה ב: הגדרה מילים נרדפות
rejection
reprieve
continuance
delay
postponement
stay
repulsion
deferral
adjournment
procrastination
rejected
postponing
turned down
anti-rejection
reject
מארטי, דחייה אחת היא לא סוף העולם
Marty, one rejection isn't the end of the world.
אני בתוכנית פלאפונים חדשה דחייה ללא הגבלה.
I'm on a new cell phone plan: Unlimited rejection.
אני חייב לומר, דחייה זו באמת הייתה הישועה שלי.
I must say, this reprieve really has been my salvation.
אני חושב שזה מה ששיחת דחייה זמנית.
I think this is what the call a temporary reprieve.
והשופט הינקל מוכן להעניק להם דחייה נוספת!
And, Judge Hinkle is ready to grant them another continuance!
יש סיכוי טוב שהוא התחרפן בגלל דחייה רצינית.
There's a very good chance that he snapped because of serious rejection.
הוא קיבל מכתב דחייה נוסף לאחר שעזבת וזהו.
He got another rejection letter after you left, and that was that.
ולכן, הייתי מקבלת הרבה מכתבי דחייה.
And as a result, I received a lot of rejection letters.
המשימה סומנה כמשימה שהושלמה אך לא התקבלה בחירת אישור או דחייה.
The task was marked as completed but no approval or rejection choice was made.
וזה משהו שכולנו עושים, במיוחד לאחר דחייה.
And that's something we all do, especially after a rejection.
מה עושים כדי להחלים מהסימפטומים הלא נעימים של דחייה רומנטית?
What does one do to recover from the unpleasant symptoms of romantic rejection?
ביופסיה היה לפסול כל שמץ של דחייה.
A biopsy would rule out any trace of rejection.
אבל זה קל לך לומר שתמיד יהיה יותר דחייה מאישור.
But it's easy for you to say there will always be more rejection than acceptance.
ביל, אתה יודע ששלי לא היה דחייה שלך.
Bill, you know that Shelley wasn't any kind of rejection of you.
אי-הספיקה יכולה להיות זיהום, מחלת לב או דחייה
Heart failure could be either infection, coronary disease, or rejection.
ואולי משום שלא מיכאלולאלינדזי יכול להתמודד עם דחייה, הםהאשימואחדאתהשני.
And perhaps because neither Michael nor Lindsay could handle rejection, they blamed each other.
התגובה האנושית הראשונה שחוויתי הייתה דחייה.
The first human action that I experienced was rejection.
זה קשה מספיק עבור אדם להתמודד עם דחייה.
It's hard enough for a human to deal with rejection.
נעשה לו ביופסיה לשריר הלב כדי לוודא שיש דחייה.
Let's get him an endomyocardial biopsy to confirm the rejection.
מתוקה, אני יודעת כמה דחייה עלולה להכאיב.
Sweetie, I know how rejection can be so painful.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 620. מדויק: 620. זמן שחלף: 195 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo