הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דחיפה" לאנגלית

חפש את דחיפה ב: הגדרה מילים נרדפות
push
boost
shove
thrust
pushing
poke
propulsion
jab
slide
nudge

הצעות

81
44
43
37
הפיכת הכיוון של הכלים התנפחות, כיווץ, דחיפה שמאלה וראי
Reverse direction for Bloat, Pucker, Push Left, and Mirror tools
ולכן החינוך צריך לעבוד באמצעות משיכה, ולא דחיפה.
And so education needs to work by pull, not push.
אי פעם נתת את אותה דחיפה לשחיינים שלך שם?
You ever give that same boost to your swimmers there?
הכנתי לך חלבון לרעוד עם דחיפה התינוק, מותק.
I made you a protein shake with baby boost, babe.
קצת דחיפה תמיד יכולה לעזור לי.
I could always use a little shove.
רק תני דחיפה חזקה וכופפי את הברכיים.
Just push off, keep your knees bent.
הדף הרימון ייתן לכם דחיפה מספקת לעבור את הבור.
The blast of the grenade will give you enough push to make it over the pit.
עם כל דחיפה, אחזיר אותך חזרה
With each push, I'll bring you back.
עם הבה ניצן יותר - דחיפה - דברים
With more bud let's - push - things - forward
נאמנות, דחיפה אחרונה שתבטיח את שילטונך.
A firm, final push to ensure your reign.
יש לך חברים עם דחיפה כזאת?
Have you got any friends with push like that?
רוב מערכת החינוך שלנו מבוססת על דחיפה.
Most of our education system is push.
לפעמים הוא פשוט צריך קצת דחיפה לזוז.
Sometimes she just needs a bit of a push to get going.
אולי דחיפה עדינה להזכיר ללגאטוס חשיבותך?
Perhaps a gentle nudge, to remind the Legatus of your importance...?
כי אחרי שעזבתי נתנו לו דחיפה.
Because after I left, we gave him a push.
תיתן ללוחם בן אנוש דחיפה רצינית בזירה.
Would give a human fighter a significant boost in the ring.
הוא יכל לפחות לתת לי דחיפה או משהו
He could've at least given me a push or something.
אי אפשר להרחיק תלמיד על דחיפה.
Well, I can't expel a kid for shoving.
זה באמת מרגיש כמו דחיפה רצינית.
It really feels like the big push and all that.
אבל אלמנט התשוקה ממש מקבל דחיפה למעלה.
But the desire element is really dialed way up.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 592. מדויק: 592. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo