הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דיגיטליים" לאנגלית

Dell מסייעת ל'ספק פתרונות דיגיטליים' להשיק פלטפורמת מעקב חדשה מרובת מיקומים.
Dell helps Digital Solutions Provider launch a new multi-location surveillance platform.
סיסמאות ואישורים דיגיטליים משמשים גם לזיהוי הרשת בפני הלקוח.
Passwords and digital certificates are also used to identify the network to the client.
האשף ייצור קבצים בהתאם לעקרונות הגישה לנתונים ויכולת הבדיקה של מסמכים דיגיטליים (GDPdU).
This wizard will create files according to the principles for the data access and the testability of digital documents (GDPdU).
תופתעו ללמוד שזו הטכנולוגיה שבבסיס מטבעות דיגיטליים כמו ביטקוין.
You'll be surprised to learn that it's the underlying technology of digital currencies like Bitcoin.
אתה יודע, מחדדים אלקטרוניים, שעונים דיגיטליים, מכונות קפה...
You know, electric pencil sharpeners, digital clocks, coffee makers.
אנחנו כבר בסינון באמצעות שיחות טלפון, נתונים דיגיטליים - הכל.
We've been sifting through phone calls, digital data - everything.
לא, שמנו שם מנעולים דיגיטליים.
No, we put digital locks in there.
אני מאמין שהם דיגיטליים, אולי איימקס.
I believe they're digital, possibly IMAX.
ובכן, תצלומים דיגיטליים לא משקרים.
Well, digital photographs don't lie.
במקום בנהרות פראיים, אתה מנווט במעברים דיגיטליים.
Instead of wild rivers, you're navigating a treacherous digital transition.
אתה אמור להיות חכם מכדי לדעת שהמפלצת משתמשת באמצעים דיגיטליים.
You should be smart enough to know that the monster has gone digital.
אני למשוך את הכרטיסים דיגיטליים לכל חמש המצלמות.
I'll pull the digital cards for all five cameras.
יהיה לי מזל אם בכלל יהיו מכשירים שמריצים סרטונים דיגיטליים.
I'm going to be lucky if they even have machines that play digital video.
העתקים דיגיטליים נשלחו למנתחת המערכות שלכם.
Digital copies were sent to your tech analyst.
אבל העתיד הוא מכשירים רפואיים דיגיטליים אלחוטיים, בסדר?
But the future are digital medical wireless devices, OK?
לצערי, תיקים דיגיטליים שנגררות לסל המיחזור
Unfortunately, digital files that are dragged into the trash
פרופילי TLS המשתמשים באישורים דיגיטליים כדי לאמת את זהות הלקוח והשרת.
TLS profiles that use digital certificates to verify the identity of a client and a server.
ארבע יציאות USB לחיבור התקנים דיגיטליים מרובים
4 USB ports to connect multiple digital devices
אני לא בטוח שאנחנו צריכים לחשוב על צעירים כילידים דיגיטליים.
I'm not so sure we should be thinking of young people as digital natives.
הם נאבקים אותות דיגיטליים מכל זווית אפשרית!
They're scrambling digital signals from every conceivable angle!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 365. מדויק: 233. זמן שחלף: 289 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo