הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דיו כדי" לאנגלית

חפש את דיו כדי ב: הגדרה מילים נרדפות
enough
enough to
כיוון שמחשב לוח המדיה Streak 7 קטן דיו כדי לשאתו, הווידאו נייד בדיוק כפי שהוא נגיש.
And since the Streak 7 media tablet is small enough to carry around, video is as portable as it is accessible.
הופכים אותו לנאה דיו כדי להזמין אליו אורחים,
you make it pretty enough to invite guests over,
אנחנו יודעים שהוא חזק דיו כדי להשמיד אוכלוסיות שלמות.
We do know it's powerful enough to destroy entire civilizations.
הוא מטורף דיו כדי לטוס כאן.
He's mad enough to brave this airspace.
נראה שהחתך הזה היה עמוק דיו כדי להדביק אותך בנגיף.
Guess that one was deep enough to give you the virus.
הוא מבוגר דיו כדי להיות אבא שלי.
He's old enough to be my dad.
המגן חזק דיו כדי להדוף כל טיל.
The field is strong enough to deflect any bombardment.
המתקן שלכם גדול דיו כדי להכיל את כל היצורים האלה?
Do you have facilities large enough to house this many creatures?
והגדולה, היא גדולה דיו כדי להשגיח על הקטנות.
And the oldest one, she old enough to look after the little ones.
הוא היה אדיב דיו כדי לשלוח אותי
He was kind enough to send me.
אתה בטוח שהבנק הזה מאובטח דיו כדי להחזיק סכום כזה?
You sure this bank is secure enough to hold that much?
אדון קרופורד, היה אדיב דיו כדי להסיע אותי הביתה.
Mr Crawford was kind enough to give me a ride home.
קטן דיו כדי להלבישו על קצה אצבעך.
Small enough to fit on the end Of your finger.
אבל נשק חזק דיו כדי להביס אל?
But a weapon powerful enough to take down a god?
הוועד המנהל חושב שהעניין חשוב דיו כדי ליישם את השינויים.
Well, the board thinks the matter important enough to implement the changes.
ולדעתך הוא חזק דיו כדי להתייצב באופן גלוי נגד אמו?
You think he's strong enough to stand out against his mother?
אולי הבחור משוגע דיו כדי לצפות בזה.
Maybe this guy is crazy enough to watch it.
הפיצוץ היה חזק דיו כדי להחזיר אותי בזמן.
It was powerful enough to blow me back through time.
לא מוזר דיו כדי לקרוא למשטרה.
Not strange enough to call the police.
אז אני מניחה שהוא חכם דיו כדי ללבוש כפפות.
So I guess he's smart enough to use gloves.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 139. מדויק: 139. זמן שחלף: 154 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo