הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דלקת קרום המוח" לאנגלית

חפש את דלקת קרום המוח ב: הגדרה מילים נרדפות
meningitis
encephalitis
אנחנו כאן בשביל בנך המנוח, גבריאל דלקת קרום המוח
We're here about your late son, Gabriel. Meningitis is a terrible disease.
היתה התפרצות של דלקת קרום המוח בשכונה.
There'd been an outbreak of meningitis in the neighborhood.
החולה נבדקה ונמצאה חיובית להרפס דלקת קרום המוח.
Patient tested positive for herpetic encephalitis.
אני צריך לשלול דלקת קרום המוח.
I need to rule out encephalitis.
הילד במעון, זה יכול להיות דלקת קרום המוח.
Kid's in day-care, could be meningitis.
האם אתה חושב דלקת קרום המוח השדרה של זה?
Do you think it's spinal meningitis?
מה לגבי כל התרופות הזולות נגד דלקת קרום המוח שהם מחלקים שם באפריקה?
Well, how about them cheap meningitis drugs they're pawning off in Africa?
היינו צריכים לפסול דלקת קרום המוח.
We had to rule out meningitis.
דלקת קרום המוח הוויראלית הזו החזירה אותי למשקל שהייתי בו בתיכון.
That viral meningitis got me back to my high school weight.
אבחון דלקת קרום המוח היה כדי להגיע לכאן.
The meningitis diagnosis was to get you here.
דלקת קרום המוח מיאלומטית יכולה לכסות הכל.
Myelomatous meningitis could also cover everything.
באתי לכאן לפני שנתיים לאחר שפרצה מגיפת דלקת קרום המוח.
I came here two years ago after a meningitis outbreak.
דלקת קרום המוח לא גורמת להתקף לב.
Meningitis doesn't cause heart attacks.
המתמחים מאבחנים דלקת קרום המוח אצל כל ילד עם נזלת.
The interns see meningitis in every kid with a runny nose.
ובכן, דלקת קרום המוח זה נחמד ופשוט.
Well, meningitis is nice and simple.
אני חושבת שזה יכול להיות דלקת קרום המוח.
I think it could be meningitis.
החולה הפך חירש בגיל 4.סיבוכים של דלקת קרום המוח
Patient went deaf at age four, complication of meningitis.
זה אחד מהתסמינים המאוחרים של דלקת קרום המוח.
It's one of the later symptoms of meningitis.
ואולי היא פיתחה דלקת קרום המוח.
It would if she developed meningitis.
אינפלואנזה המופילוס, למשל, גורם דלקת קרום המוח חיידקית.
Haemophilus influenzae, for example, causes bacterial meningitis.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 178. מדויק: 178. זמן שחלף: 137 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo