הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דמי חסות" לאנגלית

חפש את דמי חסות ב: הגדרה מילים נרדפות
protection money
108s
rackets
נשרפו עד היסוד בגלל שסרבו לשלם דמי חסות.
Burned to the ground because they wouldn't pay protection money.
הבית חולים הזה משלם לנו דמי חסות.
For your information, this hospital pays us protection money.
בצעירותי, הייתי חבר בכנופיה שגבתה ממנו דמי חסות.
As a kid, I was in the gang that hit him up for protection money.
הוא משלם דמי חסות למורדים תמורת מעבר בטוח.
Pays protection money to the rebels in exchange for safe passage.
שגבתה ממנו דמי חסות, כל חיי סבבו סביב כנופיות.
As a kid, I was in the gang that hit him up for protection money.
אני משלם דמי חסות מדי חודש.
I pay protection money every month.
זה כמו לתת דמי חסות לאספסוף, לשלם להם כדי שהם לא מוכנים להעיד נגדך.
It's like giving protection money to the mob, pay them so they don't turn on you.
המרד הקטן שלי גרם לערים אחרות חושב הם לא היו צריכים לשלם דמי חסות טורנבול והכנופיה שלו.
My little rebellion made other towns think they didn't need to pay protection money to Turnbull and his gang.
אנחנו לא משלמים דמי חסות ללונג צ'ין, אז הם באו וירו לנו בתוך המסעדה.
We won't pay protection money to the Lung Chin... so they came and shot up our restaurant.
הם דורשים דמי חסות כל יום
They demand protection money everyday.
את משלמת דמי חסות כל יום?
You pay protection money daily?
דמי חסות מיסים -
אתה רק אחד מבעלי החנויות שמאולץ לשלם דמי חסות.
You're just another local shop owner forced to pay protection money.
בקוליאקאן כל החקלאים נאלצו לשלם דמי חסות לגנגסטר מקומי.
In Culiacán, all the farmers had to pay protection from a local gangster.
הוא התחיל לדרוש מבעלי חנויות בשטח שלנו דמי חסות.
He started hitting up store owners on our turf for protection payments.
תשלומי שוחד, גביית דמי חסות.
I ran bribes, picked up extortion money.
דמי חסות, סחיטה, דברים כאלה.
Running protection, extortion, that kind of stuff.
הם חושדים שהוא מפעיל סחיטת דמי חסות מאסירים.
They suspect him of running the prison's protection racket.
אני יודעת שאתה מפעיל סחיטת דמי חסות בקרסון
I know that you're running... the protection racket here at Carson.
אדון יוז מסרב לשלם דמי חסות אז הבן שלו מת.
Senior Hughes refuses to pay you protection, Junior winds up dead.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 62. מדויק: 62. זמן שחלף: 131 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo