הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "דרישת" לאנגלית

requirement
demand
claim
my love
I say
her regards

הצעות

55
דרישת אבטחה בצד המרוחק לא מולאה במהלך האימות. נסה להגדיל את הערך של ProtectionLevel ו/או של ImpersonationLevel.
A remote side security requirement was not fulfilled during increasing the ProtectionLevel and/or ImpersonationLevel.
לשיער של הבנות הייתה דרישת גובה מינימלית.
Girls' hair had, like, a minimum height requirement.
אם אנחנו הולכים לפי דרישת דונאט אני חושבת שהוא במצב טוב.
If we're going by the donut demand, I think he's in pretty good shape.
אביך ואחיך רכבו פעם דרומה על פי דרישת המלך.
Your father and brother rode south once on a king's demand.
לזהות שהוקצתה (המעורר) אין דרישת NameIdentifier ולפיכך האסימון נדחה.
The delegated identity, actor, does not have a NameIdentifier claim and hence the token is rejected.
דרישת ספק הזהויות שנבחרה כעת אינה מופיעה ברשימת הדרישות הממופות.
Identity Provider Claim currently selected is not in the list of mapped claims.
הצג דרישת ברוטו ו/או נטו עבור פריטים המסוכמים בדרכים שונות.
Show gross and/or net requirement for items summarized in different ways.
עליך לציין טבלה אחת לפחות עבור דרישת החתימה.
You must specify at least a table for the signature requirement.
יש לציין סוג עדכון אחד לפחות עבור דרישת חתימה.
At least one update type has to be specified for a signature requirement.
אני אשתמש הרשאות מנהל כדי לעקוף דרישת האימות.
I'll use admin privileges to bypass the authentication requirement.
זה היה שיעור היחיד ש מלא הציבורי שלי דרישת עניינים.
This was the only class that fulfilled my public affairs requirement.
אני מצביעה רק כשזו דרישת התפקיד.
I only vote if it's a job requirement.
ובכן, לשמחתי זה לא דרישת עבודה.
Well, thankfully it's not a job requirement.
חייב ירד דרישת נראה, מדי.
Must have dropped the looks requirement, too.
ניטור משאבים מתמשך והרחבה של דרישת קיבולת מקוונת ללא הפרעות.
Continuous resource monitoring and online demand capacity expansion without disruption.
לאחר ההגדרה, אין אפשרות לשנות את המידע לגבי סוג דרישת הזהות.
Once set the identity claim type information cannot be altered.
קובץ דרישת הייבוא |0 לא נמצא. לא הופעלו אימותים.
Import requirement file |0 was not found no verifications ran.
טוב, מי אני שאסרב נוכח דרישת הציבור, נכון?
Well, who am I to fly in the face of public demand, right?
אבל אולי אני יכול עדיין רק לסחוט על דרישת הגובה
But maybe I can still just squeeze over the height requirement
דרישת WebPermission נכשלה עבור URI של ניתוב מחדש.
WebPermission demand failed for redirect URI.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 636. מדויק: 636. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo