הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הֶחֱמִיצוּ" לאנגלית

נראה כאילו שניכם החמיצו כמה דגלים אדומים.
Looks like the both of you missed a couple of red flags.
היו כמה תלונות וכמה החמיצו טרמפים.
There were several complaints and a couple missed rides.
הם מתכננים משהו, אבל אנחנו החמיצו את הסימנים.
They were planning something, but we missed the signs.
שלושתם החמיצו התשלומים החודש, מדי.
All three missed payments this month, too.
משוך אותם, לראות אם הם נתפסו דבר האוניברסיטה מצלמות החמיצו.
Pull them up, see if they caught Anything the university cameras missed.
רבים מכם החמיצו את המשפט הקודם.
Many of you missed the last trial...
אתה אומר שהם החמיצו משהו פשוט כמו רשרוש בלב?
You're saying they missed something as simple as a heart murmur?
אני חייב שיהיה החמיצו אלה, אם כי.
I must have missed these, though.
הם אף פעם לא החמיצו את חדשות הערב
They never missed the evening news.
מטוסי הריגול שלנו החמיצו את זה גם.
Our recon planes missed it, too.
הם מעולם לא החמיצו אירוע פתיחה.
They've never missed an opening.
זה לוקח קצת עידון לספר את מפכ"ל המשטרה שהבחורים שלו החמיצו משהו גדול.
It takes a little finesse to tell the Chief of Police that his guys missed something big.
אני רואה הזדמנויות בדיחה החמיצו כל כך הרבה כאן.
I'm seeing so many missed joke opportunities here.
שאני מופיע בפני אנשים החמיצו משהו.
I appear to have missed something.
11 הימים החמיצו של ג'רמי מבית הספר.
Jeremy's missed 11 days of school.
הם כבר החמיצו שני טיסות מניו מקסיקו, והם לא חוזרים השיחות שלנו.
And? - They've missed two flights from new Mexico, and they're not returning our calls.
זו אינה הפעם הראשונה שהוריי החמיצו משהו בגכלל שאחד מאיתנו היה חולה.
It wouldn't be the first time my parents missed something because one of us was sick.
הם אף פעם לא החמיצו שום דבר.
They never missed any of it.
אלה החמיצו אליו מאוד כשהוא היה שם.
Ella missed him terribly when he was away.
הם גם החמיצו את הכדורים שנתקעו בעמוד הטלגרף והגדר ששם.
They also missed the bullets lodged in the telegraph pole and fence over there.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 116. מדויק: 116. זמן שחלף: 100 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo