הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הֶחֱמַצְנוּ" לאנגלית

we missed
Did we miss
we've missed
הגענו מאוחר מדי לגייזר החמצנו אותו.
We're too late for the geyser, we missed it.
אני מקווה שהמחשב ימצא חיבור החמצנו.
I'm hoping the computer will find a connection we missed.
?- החמצנו אותו הגעתם בדיוק בזמן.
Did we miss it? - You just made it.
החמצנו את הפרס לא, אבל תקבל אותו בטוח -?.
Did we miss an award? - No, no, but you'll get that one.
החמצנו ההזמנות שלנו הקפטן האביקים של.
We missed our reservation to Captain Scupper's.
תשע שעות להבין מה החמצנו, או שקרטר ימות.
Nine hours to figure out what we missed or Carter dies.
החמצנו את זה כי מוטות מברזל הלכו ישר דרכו.
We missed it because the rebar went right through it.
כלומר שלך "החמצנו משהו" מבט.
That's your "We missed something" gaze.
אני צריך שתלכי למשרד שלו ותבדקי אם החמצנו משהו.
I need you to go to his office and see if we missed anything.
למען צבא אינסופי של מתים החמצנו את האפשרות היחידה.
For an infinite army of the dead we missed the only possibilty.
החמצנו את ההזדמנות שלנו לכך, לרוע המזל.
We missed our opportunity at that, unfortunately.
החמצנו את השעה 2:45 למונטריאול.
We missed the 2:45 to Montreal.
החמצנו את מסיבת ההפתעה של הנרי!
We missed Henry's surprise party.
החמצנו את ההזדמנות שלנו פעם אחת, בטי.
We missed our chance once, Betty.
החמצנו את היעד אתמול, אז אני צריך להאיץ לוח הזמנים.
We missed the target yesterday, so I need to accelerate the timetable.
מה שאני צריך זה לגלות מה החמצנו בנתיחת הגופה של סטברוס.
What I need is to find out whatever we missed in Stavros' autopsy.
אז החמצנו מסיבה אחי מה הקטע?.
So we missed a party, dude.
ואז, הם אומרים שלא נוכל להתחיל שוב, כי החמצנו את המועד הסופי?
Then they say that we can't start up again because we missed the deadline?
אולי החמצנו את העונה, מאז שהטמפרטורה, התחילה לרדת בחודש שעבר שום דבר לא נראה גדל.
Maybe we missed the season, ever since the temperature... began to drop last month, nothing seems to grow.
כאילו הזמן התקדם הלאה, כאילו החמצנו המון שנים.
It's like time's been pushed forward, like we missed a bunch of years.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 267. מדויק: 267. זמן שחלף: 140 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo