הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "האבל" לאנגלית

hubble
grief
grieving
bereavement
the mourning
obituary obituaries obit
of mourning

הצעות

האבל הסיק שכל גלקסיה ביקום למעשה מתרחקת מאיתנו.
Hubble deduced that every galaxy in the universe is actually hurtling away from us.
אתה מכיר את הטלסקופ האבל שמסתכל על הכוכבים
You know the Hubble Telescope that looks up at the stars?
אבל האבל שלך מראה כמה אהבת אותה.
But your grief, that shows how much you loved her.
אחרי שאיבדתי את עצמי בשממת האבל שלי
After I lost myself in the wilderness of my grief,
לבוש הליצן הוא פשוט חלק מתהליך האבל שלו.
Wearing a clown suit is simply part of his grieving process.
למעשה, הלוויות הן טקסים חשובים בתהליך האבל.
Actually, funerals are an important ritual in the grieving process.
האבל על מות אביך יורגש למרחקים.
The grief for your father's death will be felt far and wide.
רוב המכשירים של האבל נועדו לתקן בחלל.
Most of Hubble's instruments were designed for repair in space.
מר האבל, מה שעיכלת יכול להרוג אותך
Mr. Hubble, whatever you've ingested could kill you.
מה אם הריגת קת'רין תעלים את כל האבל והאשמה?
What if killing Katherine takes away all that grief and guilt?
אני אומר שאת צריכה להתמודד עם האבל שלך.
I'm saying you have to face your grief.
עליי ללכת לנצל כמה, נשים בשם האבל
I have to go and exploit some women in the name of grief.
בזרם של תמונות מדהימות האבל גילה עוצמה אורורה ממושכת על שבתאי.
In a stream of staggering images Hubble revealed the powerful prolonged aurora on Saturn.
רק שבועות להשיק, הצוות האבל הוא אימון קשה.
Just weeks to launch, the Hubble crew is training hard.
היא עוזרת לי להתמודד עם האבל שלי.
It's helping me cope with my grief.
אנחנו לא הולכים לקחת את עצת רפואית מהבן האבל.
We're not going to take medical advice from the grieving son.
אני חושב שהוא הוזה בגלל האבל.
I think he's delirious with grief.
אולי הם התחברו בגלל האבל שלהם, בחדר ההמתנה.
Maybe they bonded over their grief in the waiting room.
קראת את הספר שלי על תהליך האבל?
Have you read my book on the grieving process?
אולי הם רוצים להיות לבד כדי להתחיל לעבד את האבל.
They might want to be left alone to begin to process the grief.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 671. מדויק: 671. זמן שחלף: 196 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo