הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "האיריים" לאנגלית

מילה, ג'אקס הוא מסירתהרובים האיריים.
Word is, Jax is handing over the Irish guns.
תמיד הייתי שחיינית טובה אבל הגלים האיריים שלכם התישו אותי.
I was always a good swimmer, but your Irish waves wore me down.
אני רק הולך ללווה את הבחורים האיריים האלו.
I'm just going to give these Irish boys an escort.
אתם מוכנים לקריינים האיריים האלו עם המבטאים שלהם?
Are you ready for Irish announcers with lyrical accents?
מה אם נשיג לך את כל הקולות האיריים?
What if we get you all the Irish votes?
נראה כמו הרוסים מיקוד האיריים, אז הם ביצוע צווי חיפוש.
Looks like the russians are targeting the Irish, So they're executing search warrants.
הפנר סוחט את האיריים לעוד שוחד.
Hefner's squeezing the Irish for more payoff cash.
הצבא הנורמני הקטן אבל הקטלני היה נחות מאד מספרית מהכוחות האיריים.
The small but deadly Norman army was heavily outnumbered by the Irish forces.
טובה שחיינית הייתי, תמיד שלכם האיריים הגלים אבל אותי התישו.
I was always a good swimmer, but your Irish waves wore me down.
מה שקרה בפאב זה עסקים עם האיריים.
What happened to the pub is Irish business?
אני צריך ללמד את כריס על השורשים האיריים שלו.
I should teach Chris about his Irish roots.
אנחנו כותבים טורים מתחרים, "ב" שבועון הוויכוחים האיריים
We have competing columns in Irish arguments weekly,
כן, הצוערים האיריים, ללוויה.
Yes. The Irish cadets, for the funeral.
טוב, עד כמה שידוע לי, לא עשיתי כלום כדי להעלות את העצבים האיריים שלהם.
Well, as far as I know, I've done nothing to get their Irish up.
ראשית, אף אדם חי לא מסוגל לגבש את כל המצביעים האיריים.
For one thing, no man living can consolidate the Irish vote.
והיא בטח תהיה בהלם מהידיעה ששני הבנים האיריים היפים שלה הם רטובי גב.
Then she'll also have the shock of finding out her two beautiful Irish sons are wetbacks.
שיש מאורי אחד שנראה יותר כמונו האיריים, אם את מבינה את כוונתי.
That there is one Maori that's more like us Irish, if you Know what I mean.
אם היית קורא את העיתונות הארצית היית יודע שהמלך הציע למורדים האיריים ברית.
Now, if you read the national press, you would know that the King has offered the rebel Irish a treaty.
מה רע בנאמנות לעצמנו, לשורשים הכי עמוקים שלנו, לערכי האמת האיריים?
What is wrong with being true to ourselves, to our deepest roots, to our own true Irish values?
משלוח נשק גרמני, למורדים האיריים הנחיתה של כוח משלוח, גרמני בחוף המערבי
'The dispatch of German weapons to Irish rebels, 'the landing of a German expeditionary force on the west coast,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 39. מדויק: 39. זמן שחלף: 52 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo