הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "האפור" לאנגלית

grey gray
grayscale
הסוס האפור הושאל לטום צ'ייני על-ידי אבי.
The grey horse was lent to Tom Chaney by my father.
לא ידעתי שהאמת נמצאת בשטח האפור.
I didn't realize truth was a shade of grey.
אני אהיה אכול האשמה בסוודר האפור?
I'll be the guilty wretch in the grey sweater.
אנו השורדים האחרונים של האנושות אלוהים בחר בנו והובילינו לסלע האפור
We are the last survivors of man. God chose us and led us to grey rock
אמרת לי שפעלת באזור האפור כל חייך
You told me you operated in the grey area all your life. I-
קישור לסל שלך זמין בכל עת בסרגל הניווט האפור.
A link to your Basket is available in the grey navigation bar at all times.
אז מחר נפגשנו בבית אבני האפור עבור אמירת האמת.
Then tomorrow we'll meet at the grey stones for the truth telling.
דברי עם המזכירה שלי, גברת סטארק, בכובע האפור.
Speak to my secretary, Miss Stark, in the grey hat.
שאני חושב שבטעות יכול להשתייך לאיזור האפור במקצוע שלי.
accidentally may belong to a grey zone in my profession.
תחילת הקיץ גוזלי הינשוף האפור הצמיחו נוצות.
Early summer, and great grey owl chicks are fledging.
הסוס האפור הוא לא שלך כדי למכור.
The grey horse is not yours to sell.
מתוך הרפש האפור בא צב שנקרא הו קואי.
Out of the mud from the grey, comes a turtle called Hu Guei!
אני יודע על"העדר של הרועה האפור".
I know about The Flock of the Grey Shepherd.
המשפחה שלי ואני נהגנו לצטט מ "הכובע האפור"
My family and I, we used to quote "The Grey Hat."
איפה האדם עם הזקן האפור הארוך?
Where is this man with His long grey beard?
ובשביל אלו מאיתנו שחיים בתחום האפור, ושחייהם תלויים בכך.
For those of us who live in the grey areas and whose life depends on it.
שני הדוחות הרפואיים אומרים שהסימפטומים שלהם בתחום האפור.
Both medical reports say all the symptoms are grey.
פרח הלוטוס פורח בבוץ האפור של הנילוס.
The lotus flower blooms in the Nile's grey mud.
חייל של אור וזכוכית לבנים, החזיק אותך חזק נגד הסיוט האפור.
Soldier of white light and glass, held you tight against the grey nightmare.
כעת, "האלבום האפור" הוא רמיקס.
Now, "The Grey Album" is a remix.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 520. מדויק: 520. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo