הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "האפורה" לאנגלית

חפש את האפורה ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
המועצה האפורה צריכה להתכנס לראות את הסוף של המערכה האדירה שלנו
The Grey Council should be assembled... to see the end of our great campaign.
רואה את הבחור בצד שלנו בחליפה האפורה?
You see the guy on this side in the grey suit?
התחל בלהבטיח שלא תזכיר יותר את המועצה האפורה במהלך שהותך כאן.
Begin by promising not to mention the Grey Council again during your stay.
היילי, ראית את החולצה האפורה שלי?
Haley, have you seen my grey t-shirt?
לדעתי הסוסה האפורה ואכולת הפשפשים שם.
I'd say that stout grey, that flea-bitten mare right there.
ההונדה האפורה הכהה שלי פשוט תן לי את המפתחות?
My dark grey Honda? -Just give me the keys.
תלבש את החליפה האפורה שקניתי לך.
Put on that grey suit I got you.
לקחת את חולצת המשי האפורה שלי.
Did you take my grey silk blouse?
קבוצה סודית שנקראת "המועצה האפורה"
A secret group called the "Grey Council."
אז אני דורש לדבר עם המועצה האפורה לנון...
Then I demand to speak with the Grey Council. Lenonn...
אחרת, התיבה האפורה מודפסת כתיבה בצבע מלא.
Otherwise the grey box prints out as a solid box.
האם את שוקלת מחדש את ההזמנה להצטרף למועצה האפורה?
Are you reconsidering the invitation to join the Grey Council?
בגלל שחברה במועצה האפורה לא תתריד את עצמה עם פרטים טריוויאלים כמו משלוחי מטען והעברות
Because a member of the Grey Council wouldn't bother herself... with such trivial details as cargo shipments and transports.
ללוויתנית האפורה והוולד שלה אין שמץ של מושג שהם הפכו למטרה.
The grey whale and her calf have no idea that they've been targeted.
הנקודה האפורה הקטנה הזו מטרידה אותי.
That little grey spot worries me...
עם חליפת האריג האפורה תיק חום.
Grey plaid suit, brown bag.
אני אוהבת את הקטיפה האפורה שלך.
I like your... grey velvet.
הם קראו לך, סטאי דלן, מהמועצה האפורה.
They called you Satai Delenn of the Grey Council.
נשמתך, אחת מחברי המועצה האפורה, יכפר על כשלוני.
Your soul one of the Grey Council itself will atone for my failure.
אני לא יכולה להתקשר עם בני האדם ישירות או לבקש מכל אדם אחד במועצה האפורה לעשות זאת
I cannot contact the Humans directly... or ask any other member of the Grey Council to do so.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 166. מדויק: 166. זמן שחלף: 136 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo