הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הארוך" לאנגלית

long
solstice
longer

הצעות

190
173
54
33
החום אמור להופיע בדיוק בזמן לסוף השבוע הארוך.
The fever should come on just in time for the long weekend.
הכלבים המלטזים ידועים בשיערם הארוך והמשיי.
The Maltese is known for its long and silky hair.
חשבנו הוד מעלתך שתהיה מותש מהמסע הארוך.
We thought Your Majesty would be tired from the long journey.
לאחר מסעם הארוך עליהם לנוח ולהירגע.
After their long journey, they need to rest and relax.
זאת עם הקוקו הארוך, והטריינינג הכחול.
The one with the long ponytail, she wears those blue sweatpants.
בזמן שהרוח מבדרת בעדינות את שיערה הארוך.
All the wind dances gently through the long strands of her hair.
ואז התיישבתי על הספסל וחיכיתי ללילה הארוך.
Then I sat down on the bench and waited for the long night.
אני מקווה שלא תאשים אותי על זיכרוני הארוך.
I hope you won't fault me for having a long memory.
הטבלה מכילה מחרוזת ארוכה מדי להצגה באמצעות Excel. אם תערוך את הערך הארוך ייתכן שחלק מהנתונים יאבדו.
The table contains a string that is too long for Excel to display. If you edit the long value some data may be lost.
בצפון, מתחיל המצור הארוך על לנינגרד
In the north, the long siege of Leningrad begins.
כשהלילה הארוך יחזור, עליי להיות מוכן.
When the Long Night comes again, I need to be ready.
ולא מדובר בתהליך השלום הארוך והאיטי.
And it's not the long, slow peace process.
הבפאלו הגיעו לסוף הדרך של מסעם הארוך.
The buffalo reach the end of their long journey.
אתה מייעץ לג'ון סילבר הארוך להיות הגיוני.
You're counseling Long John Silver to be reasonable.
שימש לי לחברה במסע הארוך לכאן.
Kept me company on the long journey here.
ושוב אלטף בעדינות את שיערך הארוך והיפה בידי הגסה.
and I will gently stroke your long and beautiful hair once again with my peasant hands.
הבנתי שהמסע הארוך שנאלצתי לעבור היה הטיפול המושלם לגבר קרוע ומבולבל כמותי.
I realized long journey that I had to take was the perfect counseling for a torn, confused man like me.
הם סימטרים מתחת לציר הארוך של הצוללת.
They're symmetrical, right down the long axis of the sub.
יקוו שאריק יכול לנצל הריקוד הארוך מספיק עד שנוכל להגיע לשם.
Let's hope Eric can tap dance long enough until we can get there.
נראה שהחיפוש הארוך שלנו אחר הרביעיה המלכותית הסתיים.
It appears our long search for the royal four has finally ended
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1069. מדויק: 1069. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo