הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הביטוח הלאומי" לאנגלית

הצעות

57
חסרות שתי ספרות במספר הביטוח הלאומי.
There's a couple of numbers missing on your Social Security.
אני מחפשת את כרטיס הביטוח הלאומי של דניאל.
I'm looking for Daniel's social security card.
מבזבז את כספי הביטוח הלאומי שלי על הארייט ג'נקינס.
Y ou're spending my social security on Harriet Jenkins.
עכשיו אוכל לחלק את המחאות הביטוח הלאומי שלי לשבע דרכים.
Now I get to split my social security checks seven ways.
דנבאר מבטיחה להציל את הביטוח הלאומי.
Dunbar is promising to save Social Security.
ויש לי את כרטיס הביטוח הלאומי שלי גם כאן.
And I got my social security card here, too.
מצאתי את השם ג'יילא וויליאם קול באתר הביטוח הלאומי.
I found the name James William Cole in the social security database.
עכשיו ניצור קשר עם הביטוח הלאומי שלכם ונערוך את סידורי הקבורה.
Now we'll contact your social security bureau and make the burial arrangements.
את מס' הביטוח הלאומי של פטריק היינס.
A hit off Patrick Haynes' social security number.
אבל לפי מספר, הביטוח הלאומי שלו כריס דוהרטי נפטר לפני שש שנים.
But according to his social security number, Chris Doherty died six years ago.
מתגורר בבית שלהם, פודה את תשלומי הביטוח הלאומי שלהם?
Was living in their house, cashing their Social Security checks?
בדקנו את מס' הביטוח הלאומי שעל דרכונו ותנחש מה?
We checked the Social Security number on his passport, and guess what?
שלום, תחזרי לתשלומי הביטוח הלאומי.
Back for the social security checks, I'll take that.
הרצנו את מס' הביטוח הלאומי שלו דרך מרכז הפשיעות הארצי.
We ran his social security number through the National Crime Center.
הקרובה המתה שאת המחאות הביטוח הלאומי שלה אתה פודה.
The dead relative whose social security checks you've been cashing.
למה שמנהל הביטוח הלאומי ירצה את דון מת?
Why would the social security administration want Don dead?
ואין פעילות במספר הביטוח הלאומי שלה מאז שהגופה של צ'לסי דו נמצאה בהדסון.
And there's been no movement on her social security number since Chelsea Doe's body was found in the Hudson.
זה כמו המספר של הביטוח הלאומי לבנקים, וזה לא שייך להוליס.
Your number. It's like a social security number for banks, and this one doesn't belong to Hollis.
הנקודה היא שצריך לבזבז את המחאות הביטוח הלאומי.
But the point is, those Social Security checks... they got to be spent somewhere.
עליך להביא איתך את כרטיס, הביטוח הלאומי שלך תעודת לידה ורישיון נהיגה.
You must bring with you your social security card, birth certificate, and driver's license.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 123. מדויק: 123. זמן שחלף: 83 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo