הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הביצוע" לאנגלית

execution
performance
rendition
lead
complete
הביצוע של InstancePersistenceCommand הופרע מאחר שמפתח המופע כבר הושלם.
The execution of an InstancePersistenceCommand was interrupted because the instance key has already been completed.
היא הלכה למצוא אותך באדמה הביצוע ולא חזר
She went to find you at the execution ground and didn't come back
גבירותיי, זה סוג הביצוע הכשיר שאני אוהב לראות
Ladies, that is the kind of can-do performance I like to see...
מישהו שיכול לראות אם הביצוע הוא אוטנטי
Someone who can see that if a performance is genuine,
MSB4153: בוצעה קריאה בממשק IBuildEngine לא פעיל המתאים למשימה שכבר השלימה את הביצוע.
MSB4153: A call is made on an inactive IBuildEngine interface corresponding to a task that already finished execution.
מונה בסיס המשמש לחישוב זמן הביצוע של Web Part
A base counter that is used in the calculation of Web Part Execution Time
GlassHouse חילקה את הביצוע של פרוייקט זה לשלבים עם פעילויות משויכות ומשאבי לקוח דרושים, כפי שמציגה הטבלה שלהלן.
GlassHouse has organized the execution of this project into stages with associated activities and required Customer resources as illustrated in the table below.
משפט SQL שעבורו תחושב תוכנית הביצוע.
The SQL statement for which the execution plan is to be calculated.
הביצוע של היום יעלה למישהו בהזדמנות לזכות במיליון דולר.
WHERE TODAY'S PERFORMANCE WILL COST SOMEBODY A SHOT AT A MILLION DOLLARS.
הביצוע שלנו לקה בחסר, אבל הרעיון היה נכון.
Our execution was lacking, but the idea was correct.
לא הייתי רוצה אותי לדמם החוצה לפני הביצוע שלי?
Wouldn't want me to bleed out before my execution?
ולעשות את הביצוע שלי יותר מרשים.
You know, make my performance more powerful.
אין לך שום מושג להשפעת הביצוע שלך על האנשים.
You have no idea the effect your performance is having on people.
יראה אם אנחנו יכולים לגרום להם ב לפחות לדחות את הביצוע.
See if we can get them to at least postpone the execution.
והזוכה על הביצוע הקומי בסרט הכי טוב הוא...
And the winner for best comedy performance in a movie is - Ben Stiller!
תלה אותם בבוקר אז הכפר השלם יכול להעיד את הביצוע שלהם.
Hang them in the morning so the whole village can witness their execution.
אין מצב שתרצה אותי אחרי הביצוע של הערב.
You couldn't possibly want me after tonight's performance.
זה נראה כאילו הביצוע שלי עשוי להידחות.
It looks as though my execution may be postponed.
אני מקבל את הרושם שאתה חושב הביצוע הזה הוא מזמן.
I get the impression that you think this execution is long overdue.
כשחקן אתה צריך לדעת שרטינות הורסות את הביצוע.
As an actor, you should know fretting will ruin a performance.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 505. מדויק: 505. זמן שחלף: 148 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo