הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הגאווה" לאנגלית

vanity
pride
the Vanities
proudest
gay
הגאווה שלך, מה שחברותייך חושבות אצל הירקן?
your vanity, what your friends think down at the Greengrocer's?
הגאווה והכבוד שלנו נפצעו ואנחנו סובלים בשקט.
Our pride and honour is injured and we suffer in silence.
יש משהו שאפשר לומר על הגאווה בעבודתך.
There's something to be said for pride in your work.
הגאווה הזאת טועים בגללה או לומדים ממנה
That pride, being wrong, or learn by it.
בגלל הגאווה שלנו הם יודעים שאנחנו כאן
Because of our pride... they know we are here.
אני יודע שהייתי אשם בחטא הגאווה והזיוף
I know I've been guilty of pride and sharp dealing.
הדבר היחיד שנפגע היא הגאווה שלך.
Look the only thing that got hurt was your pride.
אז תבלע את הגאווה שלך תחזור לתאגיד ותמכור.
So swallow your pride, go back to the corporation and sell.
הגאווה הלאומית שלנו נמצאת בידיים של גנבים.
Our national pride in the hands of thugs.
העדפת את הגאווה שלך על פני הילדים
You put your pride ahead of them kids.
הבעיה העיקרית היא לא הגאווה שלי.
The main problem is not my pride.
ישנם דברים חשובים יותר הגאווה שלך עכשיו.
There are more important things than your pride right now.
מספר נשק אלה הם הגאווה והתהילה שלי.
No. These weapons are my pride and glory.
אל תגרום לי לשבת על הגאווה שלי.
Don't make me sit on my pride.
הגאווה שלך חשובה יותר מעזרה לאנשים?
Your pride more important than helping people?
שאולי הגאווה שלה היא שהייתה זקוקה למהפך.
Perhaps it was her pride that needed a makeover.
אבל, אם הגאווה שלך קודמת לאינטרסים של ארצך...
But, if your pride goes before the interest of your country...
זו כנראה הגאווה שלי, נכון?
It's probably my pride, right?
אני רוצה שתראה את תמונת הגאווה והשמחה שלי.
Jerry- Let me show you a picture of my pride and joy.
העניין הוא שאתה מגזים לגמרי כי הגאווה שלך נפגעה.
The point is that you're completely overreacting because your pride is wounded.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 751. מדויק: 751. זמן שחלף: 159 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo