הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הגה" לאנגלית

הצעות

דבר שגורם הגה ללכת ימינה או שמאלה...
The thing that makes the rudder go left or right.
שפתיים כמו קרסים ואף בצורה של הגה
Lips like fish hooks And a nose just like a rudder
ללא שום הגה הזרועות שלהם שאחזו אותי
And made no sound Their arms that had held me
כאילו שהתקנת הגה ובלמים נוספים לא יצרה מספיק בעיות.
As if installing an extra steering wheel and another pair of brakes didn't create enough trouble.
חזרה במכונית שלך, ידיים על הגה, והדלת נפתחו.
Back in your car, hands on the steering wheel, and the door opened.
גשר, קפטן, הגה שמאלי מלא.
Bridge, captain, full left rudder.
שמאל קשה הגה, שמירת 1-8-5 מסלול.
Rudder hard left, maintaining 1-8-5 route.
הגה הכיוון שלי הוא שמאל, מגיע לקורס חדש 1-0-7.
My rudder is left, coming to new course 1-0-7.
הגאי, הגיע תקין הגה שש מעלות.
Helmsman, come right five degrees rudder.
כמו שאתה רואה אדם אסייאתי מאחורי הגה במכונית.
like when you see an Asian person behind the wheel of a car.
איזה אדם חולני הגה דבר כזה?
What sick human being came up with something like this?
יש להם הגה למשחקי הנהיגה, נכון?
They've got steering wheels for the driving games, right?
אנחנו לא נוציא הגה בנוגע לחשבונות.
We're not going to say one word about the bills.
אמור לכולם להישאר כפופים ולא להוציא הגה.
Tell everyone to stay down, don't make a sound.
הוא לא יוציא הגה אני מבין שאעלי לעצור אותו
He won't say a word I understand I'll take him in
והוא באמת הגה את הרעיון הזה של העברת אנרגיה בתהודה.
And he actually came up with this concept of resonant energy transfer.
אתה לא משמיע הגה אבל אי-פעם תתן להם להיכנס ללבך?
You make no sounds, but will you ever let them go in your heart?
אז הוא הגה את הרעיון המדהים הזה בגלל אמונותיו.
So he came up with this incredible idea because of his beliefs.
הגה כוח, נזרק כל השמן החוצה, נוזל.
Power steering, thrown all its oil out, fluid.
אם תוציא הגה אני אהרוג אותה.
If you make a sound, I will kill her.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 980. מדויק: 980. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo