הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הגינות" לאנגלית

ראה גם: חוסר הגינות
חפש את הגינות ב: הגדרה מילים נרדפות
decency
fairness
integrity
honesty
decorum
dignity
equity
propriety
impartiality
worthiness
justice
fair
dishonesty
unfair
gardens

הצעות

הוא צריך לפחות הגינות להיות כן איתך.
He should at least have the decency to be honest with you.
עבורי היית כוכב מפני שהיתה בך הגינות.
To me, you were a star because you had decency.
שלי, אנחנו מבקשים הגינות בסיסית.
So, Shelly, can we ask for basic fairness?
אנחו יודעים איך הגינות, צדק והזדמנות נראים.
We know what fairness and justice and opportunity look like.
לפחות עדיין נשארה קצת הגינות בין עבריינים.
At least there's still a little integrity left among criminals.
אך בסופו של דבר חשבתי שאת חסרת הגינות.
But at the end of the day, I thought you lacked integrity.
הקמנו את המקורב בגלל היעדר הגינות ומוסר.
We raised the Kindred in the absence of decency and morals.
למה שלא תפנה לחוש הגינות שלהם?
Why don't you appeal to their sense of decency?
פתיחות נשארת הדרך הכי טובה להבטיח הגינות, ושקיפות שכר עושה זאת.
Openness remains the best way to ensure fairness, and pay transparency does that.
אני חייב לומר, את הרעיון של הגינות.
I would have to say, the concept of fairness.
מעולם לא הייתה כל הגינות בסכסוך הזה.
There was never any decency in this feud.
היא רק מישהי שצריכה קצת הגינות היום.
She's just somebody who needs a little decency today.
למען הגינות לקווינסי, הוא לא היה כאן.
In fairness to Quincy, he hasn't been here.
יש רק טיפת הגינות אחת קטנה שנשארה בו.
He has just one tiny scrap of decency left in him.
אתה לא ניסית להגיע עם היגיוני או הגינות אתמול בלילה.
You did not attempt to reach me with logic or fairness last night.
מה בנוגע למידות של הגינות ואדיבות?
What about the standards of common decency and kindness?
אתם מחרימים ספרים ומטיפים לי על הגינות!
You ban books, and lecture me about decency!
ג'ול כתב לי במכתב שאני חסרת הגינות.
Joel wrote in the letter that I lack integrity.
עם כל מגרעותיו, חשבתי שיש לו יותר הגינות.
For all his faults, I thought he had more decency.
לא כאלה שמפרים את הסטנדרטים המקובלים של הגינות וכבוד.
None that breach the common standards of fairness and honor.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 609. מדויק: 609. זמן שחלף: 120 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo