הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הגנה" לאנגלית

חפש את הגנה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

Dell יכולה גם לעזור להבטיח הגנה מתאימה על הנתונים בעלות-תועלת.
Dell can also help ensure adequate data protection in a cost-effective manner.
[autoShutdownParams] פרמטרים עבור קובץ ההפעלה שיופעל כאשר מאגר יישומים מבצע כיבוי באמצעות 'הגנה מהירה מפני כשל'.
[autoShutdownParams] Parameters for the executable to run when an application pool is shut down by Rapid Fail Protection.
אין סיכוי בעולם עם הגנה כזאת.
There's not a chance in hell with that defense.
אבא שלי השתמש באותה הגנה בשני המקרים.
My father had a standard defense for either one of these.
יש כעת תמיכה בערכי החזרה בלבד עבור הגנה, MessagePartDescription צוין.
Only body return values are supported currently for protection, MessagePartDescription was specified.
Windows Vista מציע ניהול פשוט של יישומים ותכנים עם טכנולוגיית אבטחה מתקדמת, כדי להבטיח הגנה על הנתונים.
Windows Vista features simple application and content management with advanced security technology to help ensure data protection.
בנוסף, הגנה באמצעות סיסמה ויציאת האבטחה מסוג Kensington המשולבת מסייעות למנוע שימוש לא מורשה וגניבה.
While password protection and the integrated Kensington security port help prevent unauthorized use and theft.
פנה לנציג מכירות של Dell כדי לרכוש הגנה למשך ארבע שנים.
Please call a Dell sales representative to purchase four years of protection.
הסוכן לתשתיות הווירטואליות של VMware כולל הגנה למספר לא מוגבל של אורחים במארח ESX נפרד.
The Agent for VMware Virtual Infrastructure includes protection for an unlimited number of guests on an individual ESX host.
טכנולוגיית חיישן הנפילות של Dell מספקת הגנה טובה יותר על הנתונים באמצעות זיהוי נפילות מהיר פי שבעה.
Dell's free fall sensing technology offers better data protection with up to 7x faster fall detection.
הגנה על הכונן הקשיח מסוג DataSafe כדי לסייע בהגנה על הנתונים החיוניים שלך מפני תוכנות, חומרות וכשלים חמורים.
DataSafe hard drive protection to help safeguard your critical data from software, hardware and catastrophic failures.
דע כי הנתונים שלך מוגנים הודות לפתרון 'הצפנת הגנה על נתונים' של Dell ואפשרויות כוננים קשיחים מוצפנים.
Know your data is secure with Dell's Data Protection Encryption and encrypted hard drive options.
Dell מציעה הגנה נוספת לכיסוי נזק מתאונותמידע נוסף
Dell offers additional protection to cover accidental damage.Find out more
בקר בחנות והשווה בין פתרונות שונים של Dell, הכוללים יכולת הרחבה, הגנה על נתונים וקלות שימוש.
Shop and compare Dell solutions featuring expandability, data protection and ease of use.
ניכשל להגדיר הגנה על מסמך Word.
Failed to set protection on Word document.
הטיעונים של Lenovo: פתרון אבטחת הלקוח ThinkVantage מעניק שכבת הגנה נוספת לסיסמאות ולאישורים האלקטרוניים.
Lenovo Claims: ThinkVantage Client Security Solution, provides an extra layer of protection for passwords and electronic credentials.
אני רוצה לוודא שמרכוס יקבל הגנה בתמורה לעדותו.
I want to make sure that Marcus gets protection in exchange for his testimony.
במשך שאר השנה הוא מספק הגנה אמיתית.
For the rest of the year, he provides honest protection.
אני מנחשת שהיא מלצרית בתוכנית הגנה.
I'm guessing she's in the waitress protection program.
אני לא צריכה לעשות הגנה בכלל.
I don't even have to play defense on it.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6060. מדויק: 6060. זמן שחלף: 141 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo