הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הגשמה" לאנגלית

ראה גם: הגשמה עצמית
חפש את הגשמה ב: הגדרה מילים נרדפות
fulfillment
fulfilment
accomplishment
realization
fruition
attainment
fulfilling
self-actualization

הצעות

זוהי מחויבת להגיע את הרמות הגבוהות ביותר של הגשמה.
It's a commitment to reach the highest levels of fulfillment.
מה שאתה רואה כבגידה באמון למעשה היה הגשמה של רצונותיך,
What you see as a betrayal of trust was actually a fulfillment of your wishes.
הם מטיסים את המטוס חופשיים לחיות חיים של הגשמה דתית.
They're flying the plane, free to pursue a life of religious fulfilment.
אני לא חושב שתמצא ניהול הגשמה מאבטחים בקניון.
I don't think you'll find fulfilment managing security guards in a shopping mall.
אני מקווה שאתה באמת חש תחושה של הגשמה.
I hope you have a real feeling of accomplishment.
אבל בנוסף יש תחושה של הגשמה, וברנן זקוקה לי כאן, אז אני מרגישה בקשר אישי, אבל, את יודעת, העולם הוא מקום גדול.
But there's also a sense of accomplishment, and Brennan needs me here, so I feel a-a personal connection there, but, you know, the world's a big place.
רצון התת מודע למצוא הגשמה דרך אחרת.
the fear, the conflicted yearnings, a subconscious desire to find fulfillment through another.
לחשוב על הבלתי ניתן למחשבה, לחיות ללא פחד גם אם אין הבטחות, של הגשמה
thinking the unthinkable, living without fear, even if there are no promises of fulfillment,
ליצור הגשמה בכל מישורי חייך?
To create fulfillment in all areas of your life.
וזה, כמו, הגשמה.
And that is, like, a fulfillment.
כך שיש לנו בעיית הגשמה.
So, we have a fulfillment problem.
מכיוון שאנשים צריכים הגשמה רוחנית.
Because people need spiritual fulfillment.
הגשמה זה חשוב?
Fulfillment is important.
החיפוש אחר הגשמה?
The quest for fulfillment?
100 אחוז הגשמה.
100% fulfillment.
כתוצאה מכך המתח שוחק אותן ומשנה הרבה נשים מעמדה של תוקפנות פמיניסטית, לפסיביות נשית, תלוי בבן הזוג שלהן בשביל הגשמה עקיפה?.
Consequently, the stress-related burnout has driven many women from feminist aggression to female passivity, dependent upon their partner for vicarious fulfilment.
אבל בעוד רגע, תיבת התקוות תפתח ורוח רפאים מדהימה תנסה לקשט את האפרוריות של חיי שני האנשים הכושלים האלה בזהב ובאבנים יקרות של הגשמה.
But, in just a moment, that hope chest will be opened, and an improbable phantom will try to bedeck the drabness of these two people's failure-laden lives with the gold and precious stones of fulfillment.
פשוט בחור שעלולה למות הלילה הגשמה שחיים קצרים.
Just a guy that may die tonight realizing that life's short.
מכיוון שאני יודעת שיהיו לי חיים מלאי הגשמה לצידך.
Because I know I would have a fulfilling life at your side.
הריסת אמונה מביאה עמה, הגשמה.
Destroying faith and bringing with it, rapture.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 52. מדויק: 52. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo