הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "הגשת כתב האישום" לאנגלית

חפש את הגשת כתב האישום ב: הגדרה מילים נרדפות
arraignment
indictment
אנחנו מעבירים אותך כדי קאונטי לפני הגשת כתב האישום שלך.
We're transferring you to County before your arraignment.
"כי זה היה ביום הגשת כתב האישום שלה.
'Cause that was the day of her arraignment.
אבל מתוקף החוק ניתן לקבוע שהשימוע של הנאשם חייב להתקיים בתוך 10 ימים לאחר הגשת כתב האישום.
But the law mandates that a defendant's arraignment be held within 10 days of the person's indictment.
אני אראה אותך בבית המשפט על הגשת כתב האישום שלך באשמת רצח.
I'll see you in court for your arraignment on murder charges.
את יודעת מתי הגשת כתב האישום?
Do you know what time the arraignment is?
אני אעצור את הגשת כתב האישום.
I'll hold off on the indictment.
זו הסיבה שאני רוצה לנקות אותו לפני הגשת כתב האישום.
That's why I want to clear him before the indictment.
הוא מצלצל ללא הפסקה מאז הגשת כתב האישום.
It's been ringing nonstop since the indictment.
נדע יותר לאחר הגשת כתב האישום.
We'll know more after the arraignment.
הגשת כתב האישום בשעה 8:00
The arraignment's at 8:00 A.M.
יום לאחר הגשת כתב האישום היו במשרד שלי חמישה עורכי דין,
The day after he was indicted, I... I had five lawyers in my office.
אשר נשאר לא אומת, כך משרדו של התובע המחוזי הוא מתכוון להמשיך לחקור לפני הגשת כתב האישום.
Which remains uncorroborated, so the district attorney's office is going to continue to investigate before filing the charges.
אוליביה דלידיו הרגע נהרגה בהגשת כתב האישום שלה.
Olivia Delidio was just killed at her arraignment.
היא היתה אחראית על העברתו והגשת כתב האישום נגדו.
She was in charge of his transfer and arraignment.
נראה שהגיעו להחלטה לגבי הגשת כתב האישום ועומדים להכריז עליה.
It appears a decision about the indictment has been made and is about to be announced.
שאמר, ככל שהוא ידע, ורצה לעשות את הגשת כתב האישום הראשונה.
I talked to a sergeant in the area, who said, as far as he knew, and wanted to make the first arraignment.
ג'רי סנדוסקי עומד מול מי שמאשים אותו בראשונה מאז הגשת כתב האישום.
(cameras clicking) MALE TV REPORTER 1: It'sa classic courtroomconfrontation -
נתראה בהגשת כתב האישום
הוא הוכיח לי את חפותו כרשום בהגשת כתב האישום.
He convinced me of his lack of guilt as pertains to the charges.
"כי זה היה ביום הגשת כתב האישום שלה.
She's also a survivor.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22. מדויק: 22. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo